PBL och BBR

Mål med kursen:
Grundlig genomgång av Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler samt de förändringar som tillkommit.

Deltagare:
Kursen vänder sig till alla som berörs av Plan & Bygglagen och Boverkets byggregler: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

Kursinnehåll PBL:

 • Allmänt om PBL 2010:900
 • Plansystemet; regionplan – översiktsplan – detaljplan
 • Utformnings- och egenskapskrav, koppling PBL – PBF – BBR
 • Bygglov, marklov, rivningslov.
 • Genomförandet av byggåtgärder (Byggherrens ansvar, kontrollplan)
 • Processen hos kommunen, bygglov – startbesked – slutbesked
 • Sanktionssystemet, PBL och PBF

Kursinnehåll BBR:

 • Avsnitt 1: Mindre avvikelser, krav vid ändring av byggnader, byggprodukter
 • Avsnitt 2: Allmänna regler; verifiering, förundersökning, ekonomiskt rimlig livslängd, riskanalys m.m.
 • Avsnitt 3: Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen
 • Avsnitt 5: Brandskydd
 • Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö
 • Avsnitt 7: Bullerskydd
 • Avsnitt 8: Säkerhet vid användning
 • Avsnitt 9: Energihushållning, nyheter & ändringar

Pris: 5 900 kr (SBR -medlem och ansluten 5 400 kr)

Föreläsare: Said Elmi, Byggingenjör SBR

Om föreläsaren: Said Elmi sitter med i styrelsen för SBRs Expertgrupp Kontrollansvariga enligt PBL samt Boverkets insynsråd efter förordande från regeringen. Han är verksam som erfaren föreläsare om byggreglerna, byggnadsinspektör, kontrollansvarig samt entreprenadbesiktningsman

Boka kurstillfälle genom att klicka på kursnamnet nedan:
Inget evenemang hittades!

SBRs utbildningar

Få vårt nyhetsbrev om utbildningar

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

SBRs kurser

Besiktning

Bygg och anläggning

Juridik

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Projekt och projektering

Expertgruppernas symposier

Andra kurser

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

SBR:s webbplats använder cookies.