Om SBR

Vilka är vi?

Björn Edebrand, VD SBR
                      

SBR Byggingenjörerna är samlingsnamnet för Svenska Byggingenjörers Riksförbund, som är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer, och SBR Byggingenjörerna AB.

Vision: “SBR – är den ledande aktören och det självklara valet för ingenjörer inom bygg- och fastighetssektorn ”


SBR Byggingenjörerna utvecklar ingenjörers kompetens och kvaliteten i deras arbete. Vi främjar också kontakter, erfarenhetsutbyte och nätverkande ingenjörer emellan samt erbjuder en rad medlemsförmåner. Vidare marknadsför vi våra medlemmar. Förbundet bildades 1951 och har idag cirka 3 000 medlemmar. Det finns 22 lokalavdelningar över hela landet och ett centralt kontor i Stockholm.

Vilka är välkomna som medlemmar?

Vi välkomnar alla ingenjörer som uppfyller våra medlemskrav och som verkar inom bygg- och fastighetsbranschen. SBRs medlemmar arbetar i eller för bygg- och fastighetsföretag, i offentliga verksamheter, organisationer och på högskolor. De är konsulter, projektörer, arbetsledare, platschefer, projektledare, entreprenörer, besiktningsmän, kontrollansvariga, utbildare eller andra specialister. Många SBR-medlemmar är egenföretagare. Vi erbjuder även ingenjörsstuderande eller ingenjörer som inte uppfyller villkoren för medlemskap möjligheten att ansluta sig till SBR.

Läs mer om medlemskap

Vad gör vi?

Vi marknadsför våra medlemmar 

 • Våra skyddade SBR titlar ger ett exklusivt bevis på våra medlemmars kompetens och kvalifikationer.
 • Genom att synliggöra våra medlemmars yrkesspecialitet och deras företags tjänster med hjälp av bland annat sökfunktioner på vår hemsida som t ex Sök specialister
 • Genom PR och information i olika kanaler.


Vi skapar nätverk 


Vi erbjuder utbildningar och expertgrupper

 • SBR är en av landets största fristående utbildare inom byggsektorn med ett brett utbud av kvalificerade byggutbildningar, kurser och symposier. Läs mer
 • SBRs Portal erbjuder erbjuder SBRs medlemmar att förmedla tjänster, mentorskap och informations- och  kunskapsutbyte genom forumet.  Läs mer
 • SBRs spetskompetens är samlad i fem expertgrupper: Entreprenadbesiktning, Byggprojektledning, Överlåtelsebesiktning, Tekniska specialister och Kontrollansvariga. Läs mer


Vi informerar och påverkar

 • SBR ger ut branschtidningen Husbyggaren
 • Information genom webb, nyhetsbrev och sociala medier.
 • SBR är remissinstans till ett flertal myndigheter och har ledamöter i bland annat Boverkets Byggråd, ARN och Fastighetsmäklarnämndens diciplinnämnd.


Vi erbjuder förmåner

 • SBR Försäkringar. Verksamhetsspecifika försäkringar för företaget och yrket samt privata lösningar.
 • Kostnadsfri juridisk rådgivning
 • Företagsrabatter på allt från drivmedel till kontorsmaterial…samt en rad andra medlemsrabatter som t ex drönartjänst, AMA verktyg och facklitteratur.


Vi delar ut

Aktuellt

Nyheter

Nordiskt Byggsymposium

Nordiskt byggsymposium är en organisation som årligen samlar sina medlemmar till en gemensam konferens innehållandes föreläsningar, studiebesök samt utbyte av idéer och inspiration. Organisationerna kommer

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons


SBR:s webbplats använder cookies.