Om SBR

Vilka är vi?

                      Björn Edebrand, VD SBR Byggingenjörerna

SBR Byggingenjörerna är samlingsnamnet för Svenska Byggingenjörers Riksförbund, som är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer, och SBR Byggingenjörerna AB. Vision: “SBR – en ledande aktör i hållbart samhällsbyggande” SBR Byggingenjörerna utvecklar ingenjörers kompetens och kvaliteten i deras arbete. Vi främjar också kontakter, erfarenhetsutbyte och nätverkande ingenjörer emellan samt erbjuder en rad medlemsförmåner. Vidare marknadsför vi våra medlemmar. Förbundet bildades 1951 och har idag cirka 2 900 medlemmar. Det finns 22 lokalavdelningar över hela landet och ett centralt kontor i Stockholm.

Vilka är välkomna som medlemmar?

Vi välkomnar alla ingenjörer som uppfyller våra medlemskrav och som verkar inom bygg- och fastighetsbranschen. SBRs medlemmar arbetar i eller för bygg- och fastighetsföretag, i offentliga verksamheter, organisationer och på högskolor. De är konsulter, projektörer, arbetsledare, platschefer, projektledare, entreprenörer, besiktningsmän, kontrollansvariga, utbildare eller andra specialister. Många SBR-medlemmar är egenföretagare. Vi erbjuder även ingenjörsstuderande eller ingenjörer som inte uppfyller villkoren för medlemskap möjligheten att ansluta sig till SBR.

Läs mer om medlemskap

Vad gör vi?

Vi marknadsför våra medlemmar 

 • Våra skyddade SBR titlar ger ett exklusivt bevis på våra medlemmars kompetens och kvalifikationer.
 • Genom att synliggöra våra medlemmars yrkesspecialitet och deras företags tjänster med hjälp av bland annat sökfunktioner på vår hemsida som t ex Sök specialister
 • Genom PR och information i olika kanaler.

Vi skapar nätverk 

Vi erbjuder utbildningar och expertgrupper

 • SBR är en av landets största fristående utbildare inom byggsektorn med ett brett utbud av kvalificerade byggutbildningar, kurser och symposier. Läs mer
 • SBR karriär erbjuder ett årsprogram, SBRs talangprogram, med syftet att ge dig ett försprång i karriären samt möjlighet till mentorskap, praktik och ingenjörsjobb. Läs mer
 • SBRs spetskompetens är samlad i fem expertgrupper: Entreprenadbesiktning, Byggprojektledning, Överlåtelsebesiktning, Tekniska specialister och Kontrollansvariga. Läs mer

Vi informerar och påverkar

 • SBR ger ut branschtidningen Husbyggaren
 • Information genom webb, nyhetsbrev och sociala medier.
 • SBR är remissinstans till ett flertal myndigheter och har ledamöter i bland annat Boverkets Byggråd, ARN och Fastighetsmäklarnämndens diciplinnämnd.

Vi erbjuder förmåner

 • SBR Försäkringar. Verksamhetsspecifika försäkringar för företaget och yrket samt privata lösningar.
 • Kostnadsfri juridisk rådgivning
 • Företagsrabatter på allt från drivmedel till kontorsmaterial…samt en rad andra medlemsrabatter som t ex drönartjänst och facklitteratur.

Vi delar ut

Aktuellt

Nyheter

Nordiskt Byggsymposium

Den 3-4 september 2021 var det återigen dags för Nordiskt byggsymposium, denna gång på Island. Med från oss var Ordförande Anders Hedén, VD Björn Edebrand

Läs mer »

SBR Nyhetsbrev nr 7/2021

I senaste utksicket av nyhetsbrevet kan du bla läsa om vår medlemsenkät, nytt från Foyen samt en artikel om kunskapsöversikt om brandsäkerhet i träbyggnader.  Brevet

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons
SBR:s webbplats använder cookies.