Hur blir man besiktningsman för Överlåtelsebesiktning?

Det finns idag en stor marknad för besiktningsmän. Nedan följer information för dig som vill bli besiktningsman för överlåtelsebesiktning. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar.

Grundkurs

Genom SBRs kurs för överlåtelsebesiktning får du en bra grund att stå på för att kunna genomföra överlåtelsebesiktningar.

Utbildningen är 4 dagar inklusive tentamenstillfället.

Mer information och anmälan till SBRs kurs Överlåtelsebesiktning

Medlemskap i SBR eller avtal för att nyttja SBR modellen

Första steget för att bli av SBR godkänd besiktningsman inom överlåtelsebesiktning är att ansöka om plus-medlemskap i SBR.

Krav är att lägst ha en godkänd ingenjörsexamen, som ska ha avlagts vid en statlig, kommunal eller enskild teknisk läroanstalt. Det går också bra med en likvärdig utbildning.

Man måste sålunda vara ingenjör i botten? Nej, det går faktiskt att göra undantag. Om du inte har en ingenjörsexamen, kan du ändå bli plus-medlem och av SBR Godkänd besiktningsman, om du kan styrka minst 10 års kvalificerad erfarenhet motsvarande ingenjör inom området.

Medlemskap ger också rabatt på grundkursen i överlåtelsebesiktning samt tentamen.

Läs mer om medlemskap och hämta ansökningsblankett här

Du som ännu inte uppfyller medlemskraven kan få tillgång till SBR modellen, mallar, försäkring för överlåtelsebesiktning, nyheter i branschen, juridisk rådgivning och deltagande på symposier efter genomgången grundkurs och godkänd tentamen genom avtal med SBR.

Information avtal med SBR för nyttjande av SBR-modellen för överlåtelsebesiktning

Medlemskap i Överlåtelsebesiktningsgruppen

För att bli av SBR godkänd besiktningsman inom överlåtelsebesiktning krävs medlemskap i Överlåtelsebesiktningsgruppen.

Kraven för att gå med i gruppen är följande:

  • Plusmedlemskap i SBR
  • Genomgått SBRs kurs för överlåtelsebesiktning av fast egendom samt skrivit godkänd tentamen (giltig 2 år). Om längre än två år har gått så ska vederbörande närvara vid ett symposium för Överlåtelsebesiktning.
  • Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring för Överlåtelsebesiktning via SBRs försäkring

Du behöver delta på symposier för att bibehålla medlemskap.

Mer information och anmälan till SBRs kurs i överlåtelsebesiktning

Mer information om SBRs konsultansvarsförsäkring för Överlåtelsebesiktning

Mer information och ansökan till överlåtelsebesiktningsgruppen

Certifierad överlåtelsebesiktningsman

Certifieringen som Besiktningsman för överlåtelsebesiktning startade på 1990-talet i samverkan mellan certifieringsorgan och SBR Byggingenjörerna.

Utöver kraven för ”Av SBR godkänd besiktningsman för överlåtelsebesiktning” krävs erfarenhet av omfattande erfarenhet av verksamhet som besiktningsman. Minst 40 besiktningar under en tvåårsperiod.

Mer information om certifiering

Aktuellt

Nyheter

AEEBC vårliga konferens

Den 23-24 maj var Utbildningsansvarig Linn Bessner, med på den vårliga konferensen med AEEBC. AEEBC grundades 1990 och representerar bygg- fastighets- och konstruktionsexperter inom Europa och

Läs mer »

Nytt poddavsnitt släppt

I senaste avsnittet hade jag ett samtal med Jonas Granberg, medlem i SBRs expertgruppstyrelse för entreprenadbesiktning. Samtalet handlade om Garantibesiktning. Vad innebär en garantibesiktning? När

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons


SBR:s webbplats använder cookies.