Press och remissvar

Press

Remisser

SBR är remissinstans till ett flertal myndigheter och organisationer. 

Remissvar

Här samlar vi SBRs senaste remissvar.

Modernare Byggregler – Förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

Svar på remiss diarienummer 29_2022

Modernare Byggregler – Förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader; med konsekvensutredning

Svar på remiss diarienummer 30_2022

Yttrande över Boverkets rapport – Översyn av ombyggnad i PBL FI2021/03790

Svar på remiss diarienummer FI 2021/03790

Remissvar Svensk Solenergi “Program för besiktningspersoner”

Remissvar från SBR gällande Program för besiktningspersoner Svensk solenergi 221130

Aktuellt

Nyheter

Nytt poddavsnitt

I senaste avsnittet har vi ett samtal med Torbjörn Osterling om besiktning av plåt och tak. Vi fick även en historisk genomgång av bland annat

Läs mer »

Installation och funktionskontroll

Välkommen till en kostnadsfri digital föreläsning till dig som projektledare inom bygg och fastighet. Oscar Svenstedt, driver eget konsultbolag inom Installationssamordning, och arbetar till vardags

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons


SBR:s webbplats använder cookies.