Press och remissvar

Press

Remisser

SBR är remissinstans till ett flertal myndigheter och organisationer. 

Remissvar

Här samlar vi SBRs senaste remissvar.

Angående: Riktad remiss – Avstämning inför framtagande av förslag till nya före-skrifter om energihushållning

Svar på remiss diarienummer 5942 2021

Modernare Byggregler – Förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

Svar på remiss diarienummer 29_2022

Modernare Byggregler – Förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader; med konsekvensutredning

Svar på remiss diarienummer 30_2022

Yttrande över Boverkets rapport – Översyn av ombyggnad i PBL FI2021/03790

Svar på remiss diarienummer FI 2021/03790

Remissvar Svensk Solenergi “Program för besiktningspersoner”

Remissvar från SBR gällande Program för besiktningspersoner Svensk solenergi 221130

Aktuellt

Nyheter

Artiklar på Hemnet

Från idag och 6 veckor framåt har vi flera olika artiklar uppe på hemnet.  Du finner dem via nedan länkar: Artikel om Dolda fel här.

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.