Fastighetsekonomi

Mål med kursen:
Efter kursen skall deltagaren ha fått en grundläggande förståelse för ekonomiska samband vid investeringar i fastigheter, hur kalkyler byggs upp och hur olika investeringar kan bedömas och prioriteras.

Vilka vänder sig kursen till:
Till den som jobbar med byggnation och utveckling av fastigheter och önskar ökad förståelse kring ekonomiska samband vid investeringar i fastigheter.

Innehållet:
Kursen behandlar begrepp och nyckeltal som används i fastighetsbranschen, både avseende enskilda fastigheter såväl som för fastighetsportföljer och fastighetsbolag. Vi tittar på den enskilda fastighetens ekonomi och går igenom gängse metoder för att värdera fastigheter. En central del är också hur fastighetsbolag bygger upp sina kalkyler för investeringsbeslut vid ny-, till- och ombyggnationer. Vi kommer också att belysa skillnaden mellan olika fastighetsslag, t ex bostäder och kontor, och hur de hanteras och bedöms av olika typer av investerare.

Föreläsare:
Bernt-Olof Gustavsson, Strategisk Rådgivare och Partner, har mer än 30 års erfarenhet av ledande befattningar inom fastighetsbranschen. Så som Styrelseordförande, Vd, affärsområdeschef och fastighetschef i både större och mindre fastighetsbolag.

Pris kurs: 5 900 kr (SBR-medlem och anslutna 5 400 kr) exkl moms

Föreläsare:
Bernt-Olof Gustavsson

Boka kurstillfälle genom att klicka på kursnamnet nedan:
Inget evenemang hittades!

SBRs utbildningar

Få vårt nyhetsbrev om utbildningar

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

SBRs kurser

Besiktning

Bygg och anläggning

Juridik

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Projekt och projektering

Expertgruppernas symposier

Andra kurser

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

SBR:s webbplats använder cookies.