SBRs expertgrupp för Tekniska specialister

Vill du gå med i gruppen för Tekniska specialister?

SBRs grupp för tekniska specialister är ett nätverk och kompetensforum för godkända/certifierade specialister inom Bygg och Fastighet.

Gruppens mål och verksamhet är i korthet att:

  • verka för korrekt och fackmannamässigt utförda arbeten
  • utgöra kontaktorgan specialister emellan och mot branschen
  • verka för likformighet i tolknings- och toleransfrågor
  • verka för nyrekrytering, fortbildning och erfarenhetsåterföring.

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete.

Gruppen leds av en styrelse som tillsätts av SBR:s förbundsstyrelse efter rekommendationer från gruppens medlemmar. Gruppen styrelse har fn följande ledamöter:

Björn Edebrand
Johan Smeds
Michael Barklund
Linn Bessner
Andreas Elofsson

Du som är Plus-medlem i SBR och är sakkunnig eller har annan motsvarande kunskap inom något specialistområde inom bygg- och fastighet kan söka medlemskap i gruppen. I första skedet kommer vi erbjuda medlemskap i följande specialistområden: Fukt, skadeutredning, brand, energi, ventilation, konstruktör, skyddsrum, arbetsmiljö, kulturvärden och tillgänglighet

Vi kommer successivt erbjuda medlemskap för flera specialistområden.

Krav dokumenterad kunskapsnivå

På nedan länk kan du som medlem ge feedback på fler specialistområden

Feedback specialistområden 

Ansökan om att bli av SBR godkänd Teknisk specialist och medlem i gruppen

  1. Ifylld ansökningsblankett
  2. Intyg på utbildning med godkänt kunskapsprov inom specialistområde alt. certifierad inom ett specialistområde (se länken: krav dokumenterad kunskapsnivå här ovan)
  3. Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring
  4. Plusmedlemskap i SBR
  5. Intyg på minst 5 års utövande av självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet, varav minst 3 år inom specifikt specialistområde inom bygg och fastighet. Intyget ska även innehålla kontaktuppgifter till en referens som kan intyga detta.


Ansökningsblankett Tekniska specialister

Skicka sedan din ansökan med bilagor till linn.bessner@sbr.se alternativt via post till:

SBR Byggingenjörerna
Hornsbruksgatan 19
117 34 Stockholm

Information och dokumentation från gruppen Tekniska specialister

Aktuellt

Nyheter

Nordiskt Byggsymposium

Nordiskt byggsymposium är en organisation som årligen samlar sina medlemmar till en gemensam konferens innehållandes föreläsningar, studiebesök samt utbyte av idéer och inspiration. Organisationerna kommer

Läs mer »

Nytt poddavsnitt släppt

I podden har jag ställt frågor till Anders Hedén, mångårig byggprojektledare, om hans bakgrund, om tips till de som vill bli byggprojektledare samt vad du

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

AnnonsSBR:s webbplats använder cookies.