SBRs expertgrupp för Tekniska specialister

Vill du gå med i gruppen för Tekniska specialister?

SBRs grupp för tekniska specialister är ett nätverk och kompetensforum för godkända/certifierade specialister inom Bygg och Fastighet.

Om du klickar på fotot av Oskar Thörn ovan så finner du en film med en hälsning om varför han gick med i expertgruppen. 

För att se vår korta informationsfilm om expertgruppen, klicka här

För att läsa mer i katalogen om tekniska specialister klicka här.

Gruppens mål och verksamhet är i korthet att:

 • verka för korrekt och fackmannamässigt utförda arbeten
 • utgöra kontaktorgan specialister emellan och mot branschen
 • verka för likformighet i tolknings- och toleransfrågor
 • verka för nyrekrytering, fortbildning och erfarenhetsåterföring

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete.

Gruppen leds av en styrelse som tillsätts av SBR:s förbundsstyrelse efter rekommendationer från gruppens medlemmar. Gruppen styrelse har följande ledamöter:

Michael Barklund, ordförande
Linn Bessner, sekreterare
Johan Smeds, ledamot
Andreas Elofsson, ledamot
Björn Edebrand, VD

Krav för medlemskap

Du som är Plus-medlem i SBR och är sakkunnig eller har annan motsvarande kunskap inom något specialistområde inom bygg- och fastighet kan söka medlemskap i gruppen. Medlemskap kräver också intyg på utbildning enligt “krav dokumenterad kunskapsnivå”, intyg på minst 5 år inom byggverksamhet varav 3 år inom specialistområde samt giltig konsultansvarsförsäkring.

F r om  1 november 2022 har förbundsstyrelsen beslutat att komplettera reglerna för medlemskap gällande specialistområden där certifiering el. motsvarande inte kan fastställas enligt dokumentet “dokumenterad kunskapsnivå”. För dessa specialistkompetenser gäller istället minst 10 års kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet varav minst 7 år inom specifikt specialistområde.

Krav dokumenterad kunskapsnivå

På nedan länk kan du som medlem ge feedback på fler specialistområden

Feedback specialistområden 

Ansökan om att bli av SBR godkänd Teknisk specialist och medlem i gruppen

 1. Ifylld ansökningsblankett
 2. Intyg på utbildning med godkänt kunskapsprov inom specialistområde alt. certifierad inom ett specialistområde (se länken: krav dokumenterad kunskapsnivå här ovan). 
  * undantag se punkt 5
 3. Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring
 4. Plusmedlemskap i SBR
 5. Intyg på minst 5 års utövande av självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet, varav minst 3 år inom specifikt specialistområde inom bygg och fastighet. Intyget ska även innehålla kontaktuppgifter till en referens som kan intyga detta. För specialistområden som inte finns med i dokumentet “krav dokumenterad kunskapsnivå” gäller minst 10 års kvalificerad arbetsuppgift varav minst 7 år inom specifikt specialistområde (intygad/vidimerad) 


Ansökan Tekniska specialister

Skicka sedan din ansökan med bilagor till info@sbr.se 

Information och dokumentation från gruppen Tekniska specialister

Aktuellt

Konsultdagarna 2024

Välkommen till Konsultdagarna 2024! I år kommer vi arrangera eventet på Sheraton hotel i Stockholm, den 21 november. Inbjudan är både för medlemmar samt icke-medlemmar. 

Läs mer »

Nyheter

AEEBC vårliga konferens

Den 23-24 maj var Utbildningsansvarig Linn Bessner, med på den vårliga konferensen med AEEBC. AEEBC grundades 1990 och representerar bygg- fastighets- och konstruktionsexperter inom Europa och

Läs mer »

Nytt poddavsnitt släppt

I senaste avsnittet hade jag ett samtal med Jonas Granberg, medlem i SBRs expertgruppstyrelse för entreprenadbesiktning. Samtalet handlade om Garantibesiktning. Vad innebär en garantibesiktning? När

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons


SBR:s webbplats använder cookies.