BAS-P och BAS-U, tentamen

Grund- eller förnyelsetentamen Du som vill jobba som BAS måste kunna styrka din utbildning, erfarenhet och kompetens. Certifiering är ett smidigt och effektivt sätt för BAS att visa sina kvalifikationer. Att få en opartisk bedömning av den samlade kompetensen hos BAS underlättar förstås för byggherren. Samtidigt innebär certifieringen en konkurrensfördel för konsulter och entreprenörer.
Bokning
Stäm av med ditt certifieringsföretag vad som gäller för just dig. Grundprovet är en tentamen i två delar för dig som inte är certifierad sedan tidigare.
  1. Gemensam lagstiftning för BAS-P och BAS-U: 2,5 timme.
  2. BAS-P resp. BAS-U: 3,5 timme. Alternativt kombinationsprov BAS-P/BAS-U: 5 timmar.
Förnyelse av certifikat, BAS
Du som har ett certifikat som snart löper ut, ska skriva antingen ett nytt grundprov (se ovan) eller ett förnyelseprov. Det som avgör är om du har arbetat som BAS i väsentlig omfattning eller inte. Om du har arbetat i minst 3 projekt under certifieringstiden, uppfyller du kravet på arbete i väsentlig omfattning. Då räcker ett förnyelseprov. Utöver provet ska du lämna in ett nytt lämplighetsintyg, som får vara högst 1 år gammalt. Förnyelseprovet är gemensamt för BAS-P, BAS-U eller båda i kombination. Skrivtid: 3,5 timmar.
Certifiering
Om du skriver en godkänd tentamen, kan du sedan ansöka om att bli certifierad. Det gör du hos RISE. RISE hemsida för BAS finner du här. Ansökan finner du här.  
Boka kurstillfälle genom att klicka på kursnamnet nedan:
Inget evenemang hittades!

SBRs utbildningar

Få vårt nyhetsbrev om utbildningar

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

SBRs kurser

Besiktning

Bygg och anläggning

Juridik

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Projekt och projektering

Expertgruppernas symposier

Andra kurser

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

SBR:s webbplats använder cookies.