SBRs organisation

SBR består av det ideella förbundet Svenska Byggingenjörers Riksförbund och det affärsdrivande bolaget SBR Byggingenjörerna AB. Namnet SBR Byggingenjörerna används för den samlade verksamheten. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. För den löpande verksamheten ansvarar förbundsstyrelsen och förbundskansliet samt de 22 lokalavdelningarna och deras styrelser. Lokalavdelningarnas verksamhet bygger på frivilligt ideellt arbete. Affärsverksamheten SBR Byggingenjörerna AB består av tidningen Husbyggaren, konsultdagarna, försäkringar, kurser samt expertgrupperna för entreprenadbesiktning, överlåtelsebesiktning, byggprojektledning och kontrollansvariga. SBR samarbetar med de svenska organisationerna Samhällsbyggarna, Sveriges ingenjörer samt Innovationsföretagen. SBR är medlem i den internationella organisationen AEEBC och ingår i Nordiskt Byggsymposium.

Kontor

SBRs kontor finns i Stockholm och har fem anställda inklusive VD. Kontoret ger service åt medlemmarna och verkställer förbundsstyrelsens beslut.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och sex ledamöter. Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter samt beslutar i alla ärenden, om stadgarna inte säger något annat. Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år.

Anders Hedén

Förbundsordförande
Stockholmsavdelningen
anders.heden@projektkraft.com

Urban Tjernström

Vice förbundsordförande
Norrköpingssavdelningen
urban@byggteam.se

Pia Engman

Ledamot
Malmöavdelningen
pia.engman@europabesiktning.se

Michael Sjövall

Ledamot
Stockholmsavdelningen
misj@polygrip.se

Said Elmi

Ledamot
Stockholmsavdelningen
said.elmi@sveabyggkontroll.se

Mikael von Oldenskiöld

Ledamot
Göteborgsavdelningen
mikael@olden.se

Marie Fägerman

Ledamot
Norbottensavdelningen
marie.fagerman@husesynbesiktningar.se

Anders Lagergren

Ledamot
Sundsvallsavdelningen
anderslagergren.bap@telia.com

Valnämnd

Valnämnd skall förbereda de val som skall förekomma vid stämman. 

Michael Maddison, ordförande
Eva Carlsson
Bengt Wessen
Peter Bengtsson 
Hans Magnusson

Antagningsutskott

Antagningsutskottet(AU) utses av styrelsen och består av ordförande och fyra ledamöter. AU skall granska och antaga medlemmar enligt stadgarnas krav. Vid kallelseförfarande avger AU yttrande till styrelsen. 

Roger Johnson, ordförande 
Jonas Aalto 
Anja Granlund 
Patrik Jansson 
Anders Jonsson

Ansvarsnämnd

Ansvarsnämnden handhar klagomål på våra medlemmars yrkesroll ur ett etiskt perspektiv (etiska regler) och SBRs stadgar . Utöver ordförande och sekreterare tillsätts ledamöter för varje ärendes behandling med hänsyn till art av ärende och regional betydelse. Ledamöter tillsätts i varje enskilt fall.

Anmälan sker skriftligt till info@sbr.se märkt “Ansvarsnämden”. 

Entreprenadbesiktningsgruppen

Tomas Thulin, ordförande
Linn Bessner, sekreterare
Peter Holst
Jörgen Gustafsson 
Erika Lindberg

Överlåtelsebesiktningsgruppen

Martin Bjerking, ordförande 
Linn Bessner, sekreterare
Leonard Windisch 
Pia Engman 
Zdravko Kopparvik
José Escobar

Byggprojektledningsgruppen
Tekniska specialister- gruppen

Christopher Ågren, ordförande
Björn Edebrand

KA-Gruppen

Mats Löfgren, ordförande
Said Elmi
Linn Bessner, sekreterare
Carina Friberg

Försäkringsnämnd

Björn Edebrand, ordförande 
Martin Bjerking 
Björn Weslien

Kurskommitté
Remisser

Remissansvarig utses av styrelsen för handläggning av olika remisser. Den remissansvarige har sedan ett kontaktnät att rådfråga innan svar inlämnas. Björn Edebrand

Medlemsrevisorer

Ordinarie: Anja Granlund, Stockholm

Suppleant: Peter Muskos, Norbotten

Aktuellt

Nyheter

Nordiskt Byggsymposium

Den 3-4 september 2021 var det återigen dags för Nordiskt byggsymposium, denna gång på Island. Med från oss var Ordförande Anders Hedén, VD Björn Edebrand

Läs mer »

SBR Nyhetsbrev nr 7/2021

I senaste utksicket av nyhetsbrevet kan du bla läsa om vår medlemsenkät, nytt från Foyen samt en artikel om kunskapsöversikt om brandsäkerhet i träbyggnader.  Brevet

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons
SBR:s webbplats använder cookies.