SBRs organisation

SBR består av det ideella förbundet Svenska Byggingenjörers Riksförbund och det affärsdrivande bolaget SBR Byggingenjörerna AB. Namnet SBR Byggingenjörerna används för den samlade verksamheten. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. För den löpande verksamheten ansvarar förbundsstyrelsen och förbundskansliet samt de 22 lokalavdelningarna och deras styrelser. Lokalavdelningarnas verksamhet bygger på frivilligt ideellt arbete. Affärsverksamheten SBR Byggingenjörerna AB består av tidningen Husbyggaren, konsultdagarna, försäkringar, kurser samt expertgrupperna för entreprenadbesiktning, överlåtelsebesiktning, byggprojektledning och kontrollansvariga. SBR samarbetar med de svenska organisationerna Samhällsbyggarna, Sveriges ingenjörer samt Innovationsföretagen. SBR är medlem i den internationella organisationen AEEBC och ingår i Nordiskt Byggsymposium.


Kontor

SBRs kontor finns i Stockholm och har fem anställda inklusive VD. Kontoret ger service åt medlemmarna och verkställer förbundsstyrelsens beslut.


Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och fem ledamöter. Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter samt beslutar i alla ärenden, om stadgarna inte säger något annat. Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år.

  
Anders Hedén Förbundsordförande Stockholmsavdelningen anders.heden@projektkraft.com
  
Camilla Werme Vice förbundsordförande Helsingborgsavdelningen camilla@wermemarkbygg.se
  
Michael Spångberg Ledamot Dalaavdelningen michael.spangberg@mockfjards.se
  
Michael Sjövall Ledamot Stockholmsavdelningen michael.sjovall@toofab.se
  
Said Elmi Ledamot Stockholmsavdelningen said.elmi@sveabyggkontroll.se
  
Mattias Johansson Ledamot Göteborgsavdelningen mattias.johansson@syncprojekt.se
  
Marie Fägerman Ledamot Norbottensavdelningen marie.fagerman@husesynbesiktningar.se

Valnämnd

Valnämnd skall förbereda de val som skall förekomma vid stämman. 
Michael Maddison, ordförande
Åsa Hedlund Lindqvist 
Jonas Viberg 
Peter Bengtsson 
Lilian Axenstedt
 

Antagningsutskott

Antagningsutskottet(AU) utses av styrelsen och består av ordförande och fyra ledamöter. AU skall granska och antaga medlemmar enligt stadgarnas krav. Vid kallelseförfarande avger AU yttrande till styrelsen. 
Roger Johnson, ordförande 
Jonas Aalto 
Anja Granlund 
Patrik Jansson 
Anders Jonsson
 

Ansvarsnämnd

Ansvarsnämnden handhar klagomål på våra medlemmars yrkesroll ur ett etiskt perspektiv (etiska regler) och SBRs stadgar . Utöver ordförande och sekreterare tillsätts ledamöter för varje ärendes behandling med hänsyn till art av ärende och regional betydelse. Ledamöter tillsätts i varje enskilt fall.

Anmälan sker skriftligt till info@sbr.se märkt “Ansvarsnämden”. 

 

Entreprenadbesiktningsgruppen

Tomas Thulin, ordförande
Morgan Runesson
Peter Holst
Jörgen Gustafsson 
Joakim Sandberg
Erika Lindberg

 

Överlåtelsebesiktningsgruppen

Martin Bjerking, ordförande 
Leonard Windisch 
Pia Engman 
Zdravko Kopparvik
José Escobar

Byggprojektledningsgruppen

Anders Hedén, ordförande
Anders Lagergren
Mats Persson 
Urban Tjernström 
Per Karsman 
Stefan Wahlund 
Björn Edebrand
Linn Bessner, sekreterare

KA-Gruppen

Mats Löfgren, ordförande 
Said Elmi
Linn Bessner, sekreterare
Carina Friberg
 

Försäkringsnämnd

Björn Edebrand, ordförande 
Martin Bjerking 
Björn Weslien
 

Kurskommitté

Björn Edebrand 
Linn Bessner
 

Remisser

Remissansvarig utses av styrelsen för handläggning av olika remisser. Den remissansvarige har sedan ett kontaktnät att rådfråga innan svar inlämnas. Björn Edebrand
 

Medlemsrevisorer

Ordinarie: Anja Granlund, Stockholm Suppleant: Peter Muskos, Norbotten

Aktuellt

Nyheter

SBR nyhetsbrev 11/2020

I senaste numret av SBR nyhetsbrev kan du läsa om ny hemsida, digitala föredrag, nytt från Foyen samt om Konsultdagarna. Trevlig läsning! Du finner brevet

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons
SBR:s webbplats använder cookies.