SBRs expertgrupp för Entreprenadbesiktning

SBRs Entreprenadbesiktningsgrupp är ett nätverk och kompetensforum för godkända/certifierade entreprenadbesiktningsmän inom Bygg, Anläggning och Installation.

Om du klickar på fotot ovanför så finner du en film och hälsning från Camilla Werme om varför hon gick med i expertgruppen. 

Gruppens mål och verksamhet är i korthet att:

 • verka för korrekt och fackmässigt utförd besiktning
 • utgöra kontaktorgan besiktningsmän emellan och mot branschen
 • verka för likformighet i tolknings- och toleransfrågor
 • verka för nyrekrytering, fortbildning och erfarenhetsåterföring.
 

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete.

Gruppen leds av en styrelse som tillsätts av SBR:s förbundsstyrelse efter rekommendationer från gruppens medlemmar. Styrelsen har följande ledamöter:

Tomas Thulin, ordförande
Linn Bessner, sekreterare
Peter Holst
Erika Lindberg
Jonas Granberg
Magnus Linder


Vill du gå med i EB-gruppen?

Du som är entreprenadbesiktningsman, Plus-medlem i SBR och har godkänd EB tentamen kan söka medlemskap i gruppen. Om du inte uppfyller certifieringskravet om erfarenhet av entreprenadbesiktning motsvarande minst 300 timmar under de senaste två åren så kan du ansöka om att bli av SBR Godkänd Besiktningsman. Av SBR Godkänd Besiktningsman får man vara under maximalt fem år och syftet är att man under denna tid ska skaffa sig tillräckligt med erfarenhet för att kunna certifiera sig.

Följande krävs för att få godkänt medlemskap som:

Certifierad

 1. Ifylld ansökningsblankett
 2. Kopia på giltigt certifikat
 3. Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring
 4. Plusmedlemskap i SBR
 

Ansökan om att bli av SBR godkänd besiktningsman och medlem i EB – gruppen

 1. Ifylld ansökningsblankett
 2. Mail från RISE på godkänd EB tentamen (från högst två år tillbaks i tiden)
 3. Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring
 4. Plusmedlemskap i SBR
 5. Intyg på minst 5 års utövande av självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet. Intyget ska även innehålla kontaktuppgifter till en referens som kan intyga detta.
 
Här laddar du ner Ansökningsblanketten
 

Maila sedan din ansökan med bilagor till info@sbr.se


Information och dokumentation från EB-gruppen:

Hur blir man entreprenadbesiktningsman?

Regler för av SBR Godkänd besiktningsman för entreprenad

Certifieringsregler för besiktningsman för entreprenadbesiktning 

Bestämmelser Entreprenadbesiktningsgruppen

Aktuellt

Nyheter

Nordiskt Byggsymposium

Nordiskt byggsymposium är en organisation som årligen samlar sina medlemmar till en gemensam konferens innehållandes föreläsningar, studiebesök samt utbyte av idéer och inspiration. Organisationerna kommer

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons


SBR:s webbplats använder cookies.