Byggprojektledning

Vill du utveckla dig som projektledare?

Då är SBRs kursprogram för Byggprojektledare något för dig. Utbildningen pågår 4 dagar i sträck och behandlar samtliga delar av projektet. Detta för att möjliggöra verklig fördjupad kunskap i byggprojekts samtliga delar.

Få en riktigt bra utbildning samhällsbyggnad i och med denna kurs!

Kursen avslutas med tentamen. Tentamen är en av förkunskapskraven gällande medlemskap i SBRs expertgrupp för Byggprojektledning samt ansökan om Av SBR godkänd Byggprojektledare och certifiering via RISE. Reglerna för detta finner du här.

Innehåll byggprojektledning:

Utbildningen är uppbyggd på samma sätt som ett byggprojekt i verkligheten, från Projektutveckling till avslut av Byggherrens projekt. Under kursen kommer ni löpande att arbeta med övningar kopplade till ett verkligt case från samhällsbyggnadssektorn.


Byggprojektledning, hela byggprocessen (4 dagar):

Ledarskap, initiering hela byggprocessen, styrning, planering, ekonomi, myndighet och planprocessen, genomförande, avslut samt juridik.

Kursen är för dig som arbetar som projektledare och som vill ha fördjupade kunskaper.

För dig som vill fördjupa dig mer inom området Produktion så har vi en bra endagarskurs som kompletterar denna kurs på ett bra sätt. Mer info och anmälan finner du här.

För dig som har gått denna kurs kan vi erbjuda en avancerad kurs inom projekteringsledning. Mer info och anmälan om den kursen finner du här.

Pris:

19 500 kr (SBR-medlem 18 500 kr) exklusive moms

Föreläsare:

Åsa Jacobsson inom projektledning, Johan Bengtsson inom juridik, Carina Cederlund inom ledarskap. Vidare föreläser Torkel Öste inom Plan och Tillståndsprocessen samt Per Jonsson inom ekonomi.

Boka kurstillfälle genom att klicka på kursnamnet nedan:
Inget evenemang hittades!

SBRs utbildningar

Få vårt nyhetsbrev om utbildningar

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

SBRs kurser

Besiktning

Bygg och anläggning

Juridik

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Projekt och projektering

Expertgruppernas symposier

Andra kurser

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

SBR:s webbplats använder cookies.