Kontrollansvarig enligt PBL, Tentamen

Byggbild 2

Genom våra tentamenstillfällen blir du certifierad av RISE certifieringsorgan.

Det finns två olika tentamen för att certifiering gällande Kontrollansvarig enligt PBL. Den ena är ett grundprov och det andra är ett fortsättningsprov.

Tentamen (grundprov)
Har du anmält dig till Kontrollansvarig enligt PBL kursen ingår ett ordinarie tentamenstillfälle. Vill du anmäla dig enbart till tentamen grundprov anmäler du dig nedan.

Tentamen gäller för certifiering genom RISE (certifieringsavgift ingår inte). Deltagarna tar själva med aktuella utgåvor av standarderna SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001 samt AB 04, ABT 06 och ABS 09.

Under tentamen så får du ha all litteratur som du vill ha med, tex: Lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och standarder.
Du får inte använda: datorer, läsplattor, mobiltelefoner etc. Dessa ska vara avstängda så att du inte stör andra i salen. Läs mer om litteraturen här

Provavgift: 3 600 kr ( SBR-medlem 2 900 kr) om ni endast vill delta vid tentamen.

Tentamen är via RISE certifiering.

Tentamen vid förnyelse

Om du har arbetat i ”väsentlig omfattning”, dvs haft några större projekt eller tiotalet mindre under perioden, har du rätt till ett något enklare förnyelseprov. Undersök därav om du har arbetat i väsentlig omfattning eller inte. Har du inte nått upp till arbete i väsentlig omfattning ska du skriva det vanliga grundprovet. Förnyelseprovet är på 16 frågor och tar 2 timmar. Grundprovet är på 36 frågor och tar 4 timmar.

Om du vill skriva tentamen så kontaktar du oss på info@sbr.se

Vi på SBR BYGGINGENJÖRERNA vill önska er alla ett stort lycka till!

Boka kurstillfälle genom att klicka på kursnamnet nedan:
Inget evenemang hittades!

SBRs utbildningar

Få vårt nyhetsbrev om utbildningar

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

SBRs kurser

Besiktning

Bygg och anläggning

Juridik

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Projekt och projektering

Expertgruppernas symposier

Andra kurser

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

SBR:s webbplats använder cookies.