LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, fortsättningskurs

Endagskurs

Den här fortsättningskursen anpassar vi löpande efter ny vägledande rättspraxis, förväntad kommande rättspraxis samt kommande förändringar i lagstiftningen. Genomgående görs hänvisningar till de inom bygg- och konsultsektorn relevanta standardavtalen och beställarstöden (AMA). Samtliga behandlade rättsfall anknyter till samhällsbyggnadssektorn.

Kursmål

Efter kursen har du fått större kunskap om ett antal centrala frågor i offentlig upphandling och det aktuella regelverket. Du har fått fördjupa dig särskilt i problemlösning vid upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster.

Målgrupp

Du som redan tillämpar LOU i ditt dagliga arbete och vill vässa dina kunskaper.

Kursinnehåll

 • Förhandling och dialog vid offentlig upphandling – ordningsregler för det offentliga.
 • Förhandlat förfarande när alla anbud är orena; vad gör man?
 • Märken, fabrikat och “eller likvärdigt”.
 • Oproportionellt att förkasta anbud med oväsentliga brister – kursändring på gång.
 • Lämpliga utvärderingskriterier för upphandling av byggentreprenader och konsulttjänster.
 • Referenstagning – interna och externa referenser – hur skall de hanteras?
 • Intervjuer – vad gäller?
 • Åberopande av andra företags kapacitet – form och begräsningar.
 • Onormalt låga anbud – uteslutning?
 • Allvarliga fel i yrkesutövningen – uteslutning?´
 • Jäv och intressekonflikter – uteslutning?
 • Upphandling av partneringavtal.

Vi tar upp exempel från verkligheten med exemplifiering av lämpliga skrivningar i upphandlingsföreskrifterna och kontraktsvillkoren. Korta övningsexempel framläggs löpande i form av fiktiva fall för att skapa en dynamisk kursdag med stort inslag av dialog och interaktivitet.

Förkunskaper

Du bör ha gått vår grundkurs i LOU eller ha motsvarande kunskaper.

Kursen är i samarbete med EGA

Pris digital kurs: 5 900 kr (SBR-medlem 5 330 kr)

Pris fysisk kurs: 6 100 kr (SBR-medlem 5 510 kr)

Föreläsare: Advokaterna John Hane, Per-Ola Bergkvist eller Christoffer Löfquist

Boka kurstillfälle genom att klicka på kursnamnet nedan:
Inget evenemang hittades!

SBRs utbildningar

Få vårt nyhetsbrev om utbildningar

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

SBRs kurser

Besiktning

Bygg och anläggning

Juridik

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Projekt och projektering

Expertgruppernas symposier

Andra kurser

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

SBR:s webbplats använder cookies.