Fel i fastighet

Detta är en endagskurs i fel i fastighet som riktar sig till alla (besiktningsmän och andra ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen samt mäklare, försäkringshandläggare, försäkringsjurister och advokater) som kommer i kontakt med denna typ av fastighetsrättsliga frågeställningar.

Kursen syftar till att ge deltagarna en förståelse för felansvaret utifrån ett praktiskt perspektiv som grundar sig i domstolars bedömningar. Efter kurstillfället kommer deltagarna ha mer kunskaper om vad som utgör fel i fastighet, vad felansvaret innebär samt fastighetsmäklares och besiktningsmäns ansvar gentemot säljare och köpare.

Under dagen kommer nedan programpunkter att behandlas och föreläsning varvas med övningsexempel som bygger på verkliga rättsfall.

  • Vad som utgör fel i fastighet
  • Byggnormer och byggregler som har betydelse för felbedömningen
  • Påföljder som en köpare kan göra gällande när det föreligger fel i fastighet
  • Undersökningsplikten
  • Upplysningsplikten
  • Friskrivningar
  • Reklamation och preskription
  • Fastighetsmäklares och besiktningsmäns ansvar i förhållande till en köpare och säljare

Kursen Fel i fastighet har just nu inget nytt datum.
Om intresse finns för kursen , vänligen kontakta oss på info@sbr.se
 
 
 

 

Boka kurstillfälle genom att klicka på kursnamnet nedan:
Inget evenemang hittades!

SBRs utbildningar

Få vårt nyhetsbrev om utbildningar

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

SBRs kurser

Besiktning

Bygg och anläggning

Juridik

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Projekt och projektering

Expertgruppernas symposier

Andra kurser

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

SBR:s webbplats använder cookies.