Hur blir man entreprenadbesiktningsman?

Entreprenadbesiktning_2Det råder idag en stor brist på besiktningsmän. Samtidigt är efterfrågan på certifierade yrkesmän inom entreprenadbesiktning hög. Nedan följer information för dig som vill bli entreprenadbesiktningsman.

Grundkurs

Genom SBRs grundkurs för entreprenadbesiktning får du en bra grund att stå på för att kunna genomföra entreprenadbesiktningar.

Utbildningen är uppdelad i Steg 1, Steg 2 samt tentamenstillfälle.

Mer information och anmälan till SBRs grundkurs i entreprenadbesiktning

Medlemskap i SBR

Första steget för att bli av SBR godkänd besiktningsman inom entreprenadbesiktning är att ansöka om plusmedlemskap i SBR.

Krav är att lägst ha en godkänd ingenjörsexamen, som ska ha avlagts vid en statlig, kommunal eller enskild teknisk läroanstalt. Det går också bra med en likvärdig utbildning.

Man måste sålunda vara ingenjör i botten? Nej, det går faktiskt att göra undantag. Om du inte har en ingenjörsexamen, kan du ändå bli besiktningsman, om du kan styrka minst 10 års kvalificerad erfarenhet motsvarande ingenjör inom området.

Medlemskap ger också rabatt på grundkursen i entreprenadbesiktning Steg 1, Steg 2 samt tentamen.

Läs mer om medlemskap här

Medlemskap i Entreprenadbesiktningsgruppen

För att bli av SBR godkänd besiktningsman inom entreprenadbesiktning krävs medlemskap i Entreprenadbesiktningsgruppen.

Kraven för att gå med i gruppen är följande:

  • Plusmedlemskap i SBR
  • Genomgått SBRs kurs för entreprenadbesiktning samt skrivit godkänd tentamen
  • Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring
  • 5 års utövande av självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet.

Godkänd besiktningsman kan du vara i högst fem år därefter måste du certifiera dig.

Mer information och anmälan till SBRs grundkurs i entreprenadbesiktning

Mer information om SBRs konsultansvarsförsäkring

Mer information och ansökan till entreprenadbesiktningsgruppen

 


Certifierad entreprenadbesiktningsman

Certifieringen som Besiktningsman för entreprenadbesiktning startade 1998 i samverkan mellan RISE och SBR Byggingenjörerna.

Utöver kraven för godkänd entreprenadbesiktningsman krävs erfarenhet av entreprenadbesiktningar motsvarande minst 300 timmar under de senaste två åren för att bli certifierad.

Mer information om certifiering

Aktuellt

Nyheter

SBR nyhetsbrev 3/2023

I senaste utskicket av nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om höstens studieresor till Egypten och Japan, våra lokala aktivieter samt ny artikel från Foyen. 

Läs mer »

Geoteknik ur ett livscykelperspektiv

Genom att tillämpa livscykelberäkningar där man utvärderar hela konstruktionens livscykel, från råmaterialutvinning till slutskedet, kan ett mer hållbart val av en konstruktions utformning göras. I

Läs mer »

Ny kurs: MS project

Vi har öppnat upp anmälan för en ny kurs, nämligen inom MS project. MS Project är marknadens största applikation för tidsplanering och används i alla

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.