SBRs expertgrupp för Byggprojektledning

SBRs Byggprojektledningsgrupp är ett nätverk och kompetensforum för godkända/certifierade projektledare inom Bygg och Fastighet.

Gruppens mål och verksamhet är i korthet att:

 • verka för korrekt och fackmässigt utförd byggprojektledning
 • utgöra kontaktorgan projektledare emellan och mot branschen
 • verka för likformighet i tolknings- och toleransfrågor
 • verka för nyrekrytering, fortbildning och erfarenhetsåterföring

 

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete.

Gruppen leds av en styrelse som tillsätts av SBR:s förbundsstyrelse efter rekommendationer från gruppens medlemmar. Gruppen styrelse har följande ledamöter:

Urban Tjernström, ordförande
Linn Bessner, sekreterare
Anders Hedén, ledamot
Mats Persson, ledamot
Per Karsman, ledamot
Per Aronsson, ledamot
Oscar Svenstedt, ledamot
Björn EdebrandVD


Vill du gå med i Byggprojektledningsgruppen?

Du som är Plus-medlem i SBR och har godkänd BPL tentamen efter SBRs kurs i Byggprojektledning, eller har annan motsvarande certifiering inom projektledning (exempel IPMA och PMI) kan söka medlemskap i gruppen.

Du kan ansöka om att bli av SBR godkänd byggprojektledare alt certifierad byggprojektledare SBR genom KIWA personcertifiering. Av SBR godkänd byggprojektledare, får man vara under maximalt fem år och syftet är att man under denna tid ska kunna skaffa sig tillräckligt med erfarenhet för att kunna certifiera sig.

Följande krävs för att få godkänt medlemskap:

Certifierad byggprojektledare SBR:

 1. Ifylld ansökningsblankett
 2. Kopia på giltigt certifikat 
 3. Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring
 4. Plusmedlemskap i SBR 

 

Ansökan om att bli av SBR godkänd byggprojektledare och medlem i gruppen

 1. Ifylld ansökningsblankett
 2.  Godkänt tentamensresultat på SBRs kurs byggprojektledning (högst 2 år tillbaks i tiden) eller annan motsvarande certifiering inom projektledning (exempel IPMA, PMI).
 3. Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring
 4. Plusmedlemskap i SBR
 5. Intyg på minst 5 års utövande av självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet, varav minst 3 år inom något av projektledningens tre behörighetsområden projektutveckling, projektering  eller produktion . Intyget ska även innehålla kontaktuppgifter till en referens som kan intyga detta.

 

Här laddar du ner Ansökningsblanketten

Skicka sedan din ansökan med bilagor till linn.bessner@sbr.se alternativt via post till:

SBR Byggingenjörerna
Hornsbruksgatan 19
117 34 Stockholm


Information och dokumentation från BPL-gruppen:

Hur blir man Byggprojektledare?

Regler för av SBR godkänd byggprojektledare

Regler för Certifierad Byggprojektledare SBR

Bestämmelser-byggprojektledningsgruppen

Aktuellt

Konsultdagarna 2024

Välkommen till Konsultdagarna 2024! I år kommer vi arrangera eventet på Sheraton hotel i Stockholm, den 21 november. Inbjudan är både för medlemmar samt icke-medlemmar. 

Läs mer »

Nyheter

AEEBC vårliga konferens

Den 23-24 maj var Utbildningsansvarig Linn Bessner, med på den vårliga konferensen med AEEBC. AEEBC grundades 1990 och representerar bygg- fastighets- och konstruktionsexperter inom Europa och

Läs mer »

Nytt poddavsnitt släppt

I senaste avsnittet hade jag ett samtal med Jonas Granberg, medlem i SBRs expertgruppstyrelse för entreprenadbesiktning. Samtalet handlade om Garantibesiktning. Vad innebär en garantibesiktning? När

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons


SBR:s webbplats använder cookies.