SBRs expertgrupp för Byggprojektledning

SBRs Byggprojektledningsgrupp är ett nätverk och kompetensforum för godkända/certifierade projektledare inom Bygg och Fastighet.

Gruppens mål och verksamhet är i korthet att:

 • verka för korrekt och fackmässigt utförd byggprojektledning
 • utgöra kontaktorgan projektledare emellan och mot branschen
 • verka för likformighet i tolknings- och toleransfrågor
 • verka för nyrekrytering, fortbildning och erfarenhetsåterföring

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete.

Gruppen leds av en styrelse som tillsätts av SBR:s förbundsstyrelse efter rekommendationer från gruppens medlemmar. Gruppen styrelse har följande ledamöter:

Urban Tjernström, ordförande
Anders Hedén, ledamot
Mats Persson, ledamot
Per Karsman, ledamot
Björn EdebrandVD
Linn Bessner, sekreterare


Vill du gå med i Byggprojektledningsgruppen?

Du som är Plus-medlem i SBR och har godkänd BPL tentamen efter SBRs kurs i Projektledning (Block 4), eller har annan motsvarande certifiering inom projektledning (exempel IPMA och PMI) kan söka medlemskap i gruppen.

Du kan ansöka om att bli av SBR Godkänd Byggprojektledare alt Av RISE Certifierad Byggprojektledare SBR. Av SBR Godkänd Byggprojektledare, får man vara under maximalt fem år och syftet är att man under denna tid ska kunna skaffa sig tillräckligt med erfarenhet för att kunna certifiera sig.

Följande krävs för att få godkänt medlemskap:

Av RISE Certifierad Byggprojektledare SBR:

 1. Ifylld ansökningsblankett
 2. Kopia på giltigt certifikat 
 3. Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring
 4. Plusmedlemskap i SBR 

 

Ansökan om att bli av SBR godkänd Byggprojektledare och medlem i gruppen

 1. Ifylld ansökningsblankett
 2.  Godkänt tentamensresultat på SBRs projektledningskurs block 4 (högst 1 år tillbaks i tiden) eller annan motsvarande certifiering inom projektledning (exempel IPMA, PMI).
 3. Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring
 4. Plusmedlemskap i SBR
 5. Intyg på minst 5 års utövande av självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet, varav minst 3 år inom något av projektledningens tre behörighetsområden projektutveckling, projektering  eller produktion . Intyget ska även innehålla kontaktuppgifter till en referens som kan intyga detta.

Här laddar du ner Ansökningsblanketten

Skicka sedan din ansökan med bilagor till linn.bessner@sbr.se alternativt via post till:

SBR Byggingenjörerna
Hornsbruksgatan 19
117 34 Stockholm


SBRs kurser för Byggprojektledning 

SBRs kursprogram för Byggprojektledare innehåller 4 kursblock. De olika kursblocken är uppdelade i de 3 behörighetsområdena  projektutveckling, projektering, produktion samt ett fördjupningsblock i kursen projektledning. I anslutning till Byggprojektledning (block 4) finns möjligheten  att skriva tentamen som ligger till grund för möjligheten till medlemskap i gruppen, ansökan om Av SBR godkänd byggprojektledare samt certifiering.

Läs mer och anmäl dig här.


Information och dokumentation från BPL-gruppen:

Hur blir man Byggprojektledare?

Regler för av SBR godkänd byggprojektledare

Regler för Certifierad Byggprojektledare SBR

Bestämmelser-byggprojektledningsgruppen

Aktuellt

Nyheter

Nordiskt Byggsymposium

Nordiskt byggsymposium är en organisation som årligen samlar sina medlemmar till en gemensam konferens innehållandes föreläsningar, studiebesök samt utbyte av idéer och inspiration. Organisationerna kommer

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons


SBR:s webbplats använder cookies.