Kontrollansvarig enligt PBL

Byggbild 2

Grundkurs 4 dagar + inkl. tentamen
(Kurs anpassad efter Boverkets krav)

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, men för certifiering finns krav på utbildning eller arbetslivserfarenhet m.m enligt Boverkets föreskrifter KA4 med ändringar tom KA6. 

Kursinnehåll
Kursen ger kunskaper om bl.a.

  • PBL speciellt kap. 8, 9 och 10 i PBL.
  • Boverkets byggregler BBR 18 med ändringar t.o.m. BBR 29
  • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) EKS 12
  • Övriga regler boverkets krav på kännedom för kontrollansvariga
  • Entreprenadjuridik/avtal som AB04, ABT06, ABS18, Konsumenttjänstlagen mm
  • Kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015

Tentamen
I kursen ingår ett ordinarie tentamenstillfälle.
Certifiering ingår inte.

Tentamen och certifiering sker via KIWA certifiering. 

Pris: 16 400 kr (SBR-medlem 15 400kr)

Tentamen ingår i priset.

Provavgift: 3 800 kr ( SBR-medlem 3 100 kr ) om ni endast vill delta vid tentamen, anmälan till tentamen görs här.

 

 

Föreläsare: Byggingenjör SBR Mats Löfgren alternativt SBR Byggingenjör Carina Friberg

Carina Friberg är Byggingenjör SBR och sitter med i KA-gruppens styrelse som ledamot.  Carina håller kurser för Kontrollansvariga enligt PBL samt är föreläsare på våra KA-symposium.

Mats Löfgren är Byggingenjör SBR och sitter med i KA-gruppens styrelse som ordförande. Han har erfarenhet inom både nationella samt internationella uppdrag och har arbetat inom Sveriges största byggföretag. Mats håller i kurser för Kontrollansvariga enligt PBL samt är föreläsare på våra KA-symposium

Boka kurstillfälle genom att klicka på kursnamnet nedan:
Inget evenemang hittades!

SBRs utbildningar

Få vårt nyhetsbrev om utbildningar

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

SBRs kurser

Besiktning

Bygg och anläggning

Juridik

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Projekt och projektering

Expertgruppernas symposier

Andra kurser

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

SBR:s webbplats använder cookies.