Styrgrupp och projektägare

Detta är en projektkurs som inte handlar om projektledning utan vänder sig till dig som är chef, projektägare, styrgruppsmedlem, sponsor, resursägare, projektchef eller på annat sätt har ansvar och intresse för ett projekts framdrift och resultat.

Syftet med kursen är att du ska få insikter och kunskaper i processer och metoder att inordna projektverksamheten i organisationen. Samt att på ett strukturerat sätt genomföra lyckade projekt.

Kursens innehåll kretsar kring projekt- och portföljstyrning. Den avhandlar styrning av enskilda projekt såväl som hur projektverksamheten ansluter till organisationens mål och processer. Kursen innehåller viss projektledningsteori i form av projektmodeller, men då från organisationens perspektiv.

Pris kurs: 5 200 kr (SBR-medlem och anslutna 4 800 kr) exkl moms

Föreläsare:
Linus Masimov

Linus arbetar som verksamhetsutvecklare med inriktning projekt, samverkan och digitalisering. Han har utbildat och föreläst för företag, myndigheter och universitet sedan 2014. Han är styrelseledamot i Byggcheferna samt ordförande för förvaltningen av samverkansstandarden, SIS – ISO44001.
Boka kurstillfälle genom att klicka på kursnamnet nedan:
Inget evenemang hittades!

SBRs utbildningar

Få vårt nyhetsbrev om utbildningar

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

SBRs kurser

Besiktning

Bygg och anläggning

Juridik

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Projekt och projektering

Expertgruppernas symposier

Andra kurser

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

SBR:s webbplats använder cookies.