Fastighetsekonomi – Stockholm

Mål med kursen:
Efter kursen skall deltagaren ha fått en grundläggande förståelse för ekonomiska samband vid investeringar i fastigheter, hur kalkyler byggs upp och hur olika investeringar kan bedömas och prioriteras.

Vilka vänder sig kursen till:
Byggprojektledare och andra som jobbar med byggnation och utveckling av fastigheter och önskar ökad förståelse kring ekonomiska samband vid investeringar i fastigheter.

Innehållet:
Kursen behandlar begrepp och nyckeltal som används i fastighetsbranschen, både avseende enskilda fastigheter såväl som för fastighetsportföljer och fastighetsbolag. Vi tittar på den enskilda fastighetens ekonomi och går igenom gängse metoder för att värdera fastigheter. En central del är också hur fastighetsbolag bygger upp sina kalkyler för investeringsbeslut vid ny-, till- och ombyggnationer. Vi kommer också att belysa skillnaden mellan olika fastighetsslag, t ex bostäder och kontor, och hur de hanteras och bedöms av olika typer av investerare.

Föreläsare:
Bernt-Olof Gustavsson, Strategisk Rådgivare och Partner, har mer än 30 års erfarenhet av ledande befattningar inom fastighetsbranschen. Så som Styrelseordförande, Vd, affärsområdeschef och fastighetschef i både större och mindre fastighetsbolag.

Datum

dec 05 2024

Mer info

Anmäl dig här

Platser

Elite Palace Hotel
Elite Palace Hotel, Stockholm
SBR

Arrangör

SBR
Telefon
08-462 17 90
E-post
info@sbr.se
Anmäl dig här

SBR:s webbplats använder cookies.