Byggprojektledning

Av SBR godkända och certifierade Byggprojektledare avser projektledare inom byggbranschen.

Vill du vara säker på att ditt byggprojekt leds av en professionell byggprojektledare med kompetens inom entreprenadjuridik, som har struktur i sina projekt och som innehar en byggingenjörsexamen eller motsvarande bör du anlita en ”av SBR godkänd Byggprojektledare” eller  ”av RISE certifierad byggprojektledare SBR”.

SBR:s  godkända/certifierade byggprojektledare har genomgått SBR:s utbildning inom byggprojektledning med inriktning på att leda byggprojekt från förstudie till genomförande, ekonomiskt ansvar i form av budget- och prognosarbete samt avlagt en godkänd tentamen via RISE.

Bara de som godkänts av SBR och är medlem i SBRs Byggprojektledningsgrupp får använda denna titel.

Sök godkända byggprojektledare!

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR