SBRs expertgrupp för Byggprojektledning

SBRs Byggprojektledningsgrupp är ett nätverk och kompetensforum för godkända/certifierade projektledare inom Bygg och Fastighet. Gruppens mål och verksamhet är i korthet att:
 • verka för korrekt och fackmässigt utförd byggprojektledning
 • utgöra kontaktorgan projektledare emellan och mot branschen
 • verka för likformighet i tolknings- och toleransfrågor
 • verka för nyrekrytering, fortbildning och erfarenhetsåterföring
Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete. Gruppen leds av en styrelse som tillsätts av SBR:s förbundsstyrelse efter rekommendationer från gruppens medlemmar. Arbetsgruppen för att skapa gruppen har f n följande ledamöter: Anders Hedén, ordförande Anders Lagergren, ledamot Urban Tjernström, ledamot Mats Persson, ledamot Per Karsman, ledamot Stefan Wahlund, ledamot Björn Edebrand, VD Linn Bessner, sekreterare

Vill du gå med i Byggprojektledningsgruppen?

Gruppen är under bildande. Du som är Plus-medlem i SBR och har godkänd BPL tentamen efter SBRs kurs i Projektledning (Block 4) eller har annan motsvarande certifiering inom projektledning (exempel IPMA och PMI) kommer att kunna söka medlemskap i gruppen. Du kommer kunna ansöka om att bli av SBR Godkänd Byggprojektledare alt Av RISE Certifierad Byggprojektledare SBR. Av SBR Godkänd Byggprojektledare får man vara under maximalt fem år och syftet är att man under denna tid ska kunna skaffa sig tillräckligt med erfarenhet för att kunna certifiera sig. Följande kommer att krävas för att få godkänt medlemskap: Av RISE Certifierad Byggprojektledare SBR:
 1. Ifylld ansökningsblankett
 2. Kopia på giltigt certifikat 
 3. Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring
 4. Plusmedlemskap i SBR
Ansökan om att bli av SBR godkänd Byggprojektledare och medlem i gruppen
 1. Ifylld ansökningsblankett
 2.  Godkänt tentamensresultat på SBRs projektledningskurs block 4 (högst 1 år tillbaks i tiden) eller annan motsvarande certifiering inom projektledning (exempel IPMA, PMI).
 3. Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring
 4. Plusmedlemskap i SBR
 5. Intyg på minst 5 års utövande av självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet, varav minst 3 år inom något av projektledningens tre behörighetsområden projektutveckling, projektering  eller produktion . Intyget ska även innehålla kontaktuppgifter till en referens som kan intyga detta.
Här laddar du ner Ansökningsblanketten Skicka sedan din ansökan med bilagor till linn.bessner@sbr.se alternativt via post till: SBR Byggingenjörerna Hornsbruksgatan 19 117 34 Stockholm

SBRs kurser för Byggprojektledning 

SBRs kursprogram för Byggprojektledare kommer innehålla 4 kursblock. De olika kursblocken är uppdelade i de 3 behörighetsområdena  projektutveckling, projektering, produktion samt ett fördjupningsblock i kursen projektledning. I anslutning till Byggprojektledning (block 4) finns möjligheten  att skriva tentamen som ligger till grund för möjligheten till medlemskap i gruppen, ansökan om Av SBR godkänd byggprojektledare samt certifiering. Läs mer och anmäl dig

Information och dokumentation från BPL-gruppen:

Hur blir man Byggprojektledare? Regler för av SBR godkänd byggprojektledare Regler för Certifierad Byggprojektledare SBR Bestämmelser Byggprojektledningsgruppen

Aktuellt

Nyheter

Nytt poddavsnitt släppt!

De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Köpare har en lagstadgad undersökningsplikt och säljare enligt rättspraxis en viss upplysningsplikt. Mäklaren ska

Läs mer »

Termografi

Välkommen till en kostnadsfri digital föreläsning gällande termografi. Lars Tobin, föreläsare samt expert på innemiljöfrågor och andra byggrelaterade problemställningar, kommer hålla i ett digitalt seminarium

Läs mer »

Kalender

feb 14 2024 - mar 19 2024

Termografi

Digitalt/Teams
Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.