Byggprojektledning

Vill du utveckla dig som projektledare?

Då är SBRs kursprogram för Byggprojektledare något för dig. Utbildningen innehåller 4 fristående kursblock där samtliga block pågår mellan 3-4 dagar i sträck. De olika kursblocken är uppdelade i 3 behörighetsområden: ProjektutvecklingProjektering, Produktion samt ett fördjupningsblock inom Byggprojektledning, detta block sträcker sig över samtliga delar av projektet. Detta för att möjliggöra verklig fördjupad kunskap i byggprojekts samtliga delar. Deltagarna kan välja på att gå samtliga block eller gå enstaka. Få en riktigt bra utbildning samhällsbyggnad i och med denna kurs!

Tentamen som ligger till grund för certifieringen ligger i blocket Byggprojektledning och ingår i priset. Kursen avslutas med tentamen. Tentamen är även en av förkunskapskraven gällande medlemskap i SBRs expertgrupp för Byggprojektledning samt ansökan om Av SBR godkänd Byggprojektledare och certifiering via RISE. Reglerna för detta finner du här.

Innehåll:

Utbildningen är uppbyggd på samma sätt som ett byggprojekt i verkligheten, från Projektutveckling till avslut av Byggherrens projekt. Under kursen kommer ni löpande att arbeta med övningar kopplade till ett verkligt case från samhällsbyggnadssektorn.

Inom samtliga block kommer ledarskapsfrågor löpa genom övningar och i block Byggprojektledning kommer ledarskap vara mer övergripande.

Blocket med inriktning på Projektutveckling fokuserar på din roll som projektledare från projektstart till godkänt program (4 dagar): Initiering, styrning, ekonomi, affär och lönsamhet, planering, genomförande, avslut samt myndighet och planprocessen.

Blocket med inriktning på Projekteringsledning fokuserar på din roll som projektledare från godkänd systemhandling till godkänd detaljprojektering (4 dagar): Initiering, styrning, ekonomi, planering, genomförande, myndighet och planprocessen, avslut, samt upphandling/juridik.

Blocket med inriktning på Produktion fokuserar på din roll som projektledare från genomförande till överlämning (3 dagar): Styrning, ekonomi, planering, genomförande, avslut samt entreprenadjuridik.

Blocket med inriktning Byggprojektledning, hela byggprocessen (4 dagar): Ledarskap, initiering hela byggprocessen, styrning, planering, ekonomi, myndighet och planprocessen, genomförande, avslut samt juridik.

Kursen är för dig som arbetar som projektledare och som vill ha fördjupade kunskaper. Vi rekommenderar att deltagarna har viss erfarenhet från att vara projektledare för blocken Projektutveckling, Projekteringsledning samt Produktion och att deltagarna i block Byggprojektledning har lång erfarenhet av projektledning.

Pris:

Block Byggprojektledning: 19 500 kr (SBR-medlem 18 500 kr) exklusive moms
Block Projektutveckling: 18 700 kr (SBR-medlem 17 700 kr) exklusive moms
Block Projekteringsledning: 18 200 kr (SBR medlem 17 200 kr) exklusive moms
Block Produktion: 14 250 kr (SBR medlem 13 500 kr) exklusive moms

Föreläsare:

Åsa Jacobsson inom projektledning, Lena Pettersson inom produktion, Johan Bengtsson inom juridik, Carina Cederlund inom ledarskap. Vidare föreläser Torkel Öste inom Plan och Tillståndsprocessen samt Per Jonsson inom ekonomi.

Vi anpassar alltid våra kurser till digitalt alternativ om rekommendationer gällande COVID-19 så säger. Därav kan fysiska kurser komma att ändras till digitala. 

 

Har du frågor, tveka inte utan ta kontakt med utbildningsansvarig: linn.bessner@sbr.se

Inget evenemang hittades!

SBRs utbildningar

Få vårt nyhetsbrev om utbildningar

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

SBRs kurser

Besiktning

Bygg och anläggning

Juridik

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Projekt och projektering

Expertgruppernas symposier

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

SBR:s webbplats använder cookies.