Skadeutredning – Stockholm

Kursen ger en initial grundkunskap inom fuktmekanik och skademekanismer. Kursen riktar sig till dig som på ett eller annat sätt yrkesmässigt kommer i kontakt och/eller hanterar fuktskador, t.ex. via entreprenadbesiktningar, överlåtelsebesiktningar, skadehantering, skaderegler, skadeutredning, mikrobiell provtagning med mera.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som vill lära mer om fuktmekanik och fuktskadeutredning i byggnader.

Målet med kursen:
Syftet med kursen är att ge deltagarna en grundläggande kunskap i fuktmekanik och skademekanismer av fukt i syfte att kunna utföra en enklare fuktskadeutredning och att kunna ta fram ett åtgärdsförslag.

Förkunskaper:
SBRs kurs till Diplomerad inom fuktmätning.

Klicka för anmälan och mer information om den kursen här.

Innehåll:

  • Grundläggande fuktmekanik och byggnadsfysik
  • Konsekvenser av fukt, olika typer av fuktrelaterade skador
  • Teoretiska räkneexempel
  • Utredningsmetodik – diagnostisering av fuktskador
  • Genomgång av vanliga ”riskkonstruktioner”
  • Praktiska exempel
  • Grundläggande krav på en rapport/utlåtande

Datum

aug 28 - 29 2024

Mer info

Anmäl dig här

Platser

Elite Palace Hotel
Elite Palace Hotel, Stockholm
Kategori
Anmäl dig här

SBR:s webbplats använder cookies.