Hur blir man besiktningsman för överlåtelsebesiktning?

Det finns idag en stor marknad för besiktningsmän. Nedan följer information för dig som vill bli besiktningsman för överlåtelsebesiktning. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor eller funderingar.

Grundkurs

Första steget för att bli av SBR godkänd besiktningsman inom överlåtelsebesiktning är att ansöka om plusmedlemskap i SBR.

Krav är att lägst ha en godkänd ingenjörsexamen, som ska ha avlagts vid en statlig, kommunal eller enskild teknisk läroanstalt. Det går också bra med en likvärdig utbildning.

Man måste sålunda vara ingenjör i botten? Nej, det går faktiskt att göra undantag. Om du inte har en ingenjörsexamen, kan du ändå bli plusmedlem och av SBR Godkänd besiktningsman, om du kan styrka minst 10 års kvalificerad erfarenhet motsvarande ingenjör inom området.

Medlemskap ger också rabatt på grundkursen i överlåtelsebesiktning samt tentamen.

Läs mer om medlemskap och hämta ansökningsblankett här

 

Du som ännu inte uppfyller medlemskraven kan få tillgång till SBR modellen, mallar, försäkring för överlåtelsebesiktning, nyheter i branschen, juridisk rådgivning och deltagande på symposier efter genomgången grundkurs och godkänd tentamen genom avtal med SBR.

Information avtal med SBR för nyttjande av SBR-modellen för överlåtelsebesiktning

Medlemskap i Överlåtelsebesiktningsgruppen

För att bli av SBR godkänd besiktningsman inom överlåtelsebesiktningsman krävs medlemskap i Överlåtelsebesiktningsgruppen.

Kraven för att gå med i gruppen är följande:

  • Plusmedlemskap i SBR
  • Genomgått SBRs kurs för överlåtelsebesiktning av fast egendom samt skrivit godkänd tentamen (giltig 2 år). Om det gått mer än två år ska vederbörande närvara vid ett symposium för Överlåtelsebesiktning.
  • Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring för Överlåtelsebesiktning via SBRs försäkring

Godkänd besiktningsman kan du vara i högst fem år därefter måste du certifiera dig. Du behöver även delta på symposier för att bibehålla medlemskap.

Mer information och anmälan till SBRs kurs i överlåtelsebesiktning

Mer information om SBRs konsultansvarsförsäkring för Överlåtelsebesiktning

Mer information och ansökan till överlåtelsebesiktningsgruppen

Certifierad överlåtelsebesiktningsman

Certifieringen som Besiktningsman för överlåtelsebesiktning startade på 1990-talet i samverkan mellan RISE och SBR Byggingenjörerna.

Utöver kraven för ” Av SBR godkänd besiktningsman för överlåtelsebesiktning” krävs erfarenhet av omfattande erfarenhet av verksamhet som besiktningsman. Minst 40 besiktningar under en tvåårsperiod.

Mer information om certifiering

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss:

Linn Bessner – 08-462 17 93
linn.bessner@sbr.se

Alex Cohen – 08-462 17 94
alex.cohen@sbr.se

Telefonväxel: 08-462 17 90
info@sbr.se

SBR Karriär

SBRs Portal

SBRs portal erbjuder SBRs medlemmar att förmedla tjänster, mentorskap och informationsutbyte och ökad kunskap genom forumet.

SBRs Förmedling av tjänster

Genom kalenderfunktionen i portalen kan du som plusmedlem enkelt förmedla uppdrag eller tjänster till andra SBR medlemmar genom tex din egen Outlook kalenderfunktion.

Annonsera uppdrag i SBR-portalen

Vill du som externt företag anlita godkända SBR ingenjörer? Då finns möjligheten att lägga upp platsannons eller uppdrag direkt på SBRs portal.

SBRs Mentorskapsförmedling

Du som är yrkesverksam och bas- eller plusmedlem kan använda SBRs kalenderfunktion som mentorskapsförmedling.

Är du studerande och söker praktikplats, examensarbete eller mentor kan du använda forumet för att ansöka.

SBRs forum

På SBRs forum skapar du informationsutbyte med dina kollegor i SBR

Inspiration och karriärtips

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons


SBR:s webbplats använder cookies.