Medlemskap, anslutning & förmåner

SBR Byggingenjörerna är en idéell yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR har en enda, viktig uppgift: att ge dig som är ingenjör bättre karriärmöjligheter samt mer kunskap, kontakter och förmåner. Nedan följer kortfattat vad ett medlemskap i SBR innebär, ansökningshandlingar och vad som ingår i de olika medlemsnivåerna.

ANSÖK IDAG

Marknadsföring

Den skyddade titeln Byggingenjör SBR alt. Ingenjör SBR ger dig ett exklusivt bevis på din kompetens och dina kvalifikationer.

Vi erbjuder även marknadsföring av dig som medlem och ev. ditt företags tjänster och specialiteter bland annat genom SBRs hemsida. Som exempel se Sök specialister

Sveriges byggingenjörer

Nätverk

Utöka ditt personliga nätverk. Finn kollegiala kontakter, rekrytering och nya arbetsmöjligheter genom våra medlemmar. SBR erbjuder ett nätverk lokalt, centralt och inom specifika expertområden med nära 3000 ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen.

Möjlighet finns även att skapa utlandskontakter genom våra internationella samarbetspartners. Läs mer

Utbildning, träffar och expertgrupper

Förmånliga rabatter på vårt stora kursutbud. Se våra kurser

Deltagande på träffar, föreläsningar och studiebesök lokalt genom våra lokalavdelningar. Se våra lokalavdelningar

Säkerställ din yrkeskompetens genom att ansöka om medlemskap i våra expertgrupper. Här får du tillgång till mallar, spetskompetens, personcertifiering och ytterligare marknadsföring inom din yrkesroll samt symposier med erfarenhetsåterföring och senaste nytt. Läs mer

Information och påverkan

Sex gånger per år får du Husbyggaren, en av branschens största tidningar där ingenjörer, forskare, arkitekter, jurister och annan expertis skriver initierat om branschen. Besök husbyggaren.se

Du får också information via våra lokalavdelningar, expertgrupper, webb, sociala medier och våra olika nyhetsbrev.

SBR är även remissinstans till myndigheter, ingår med ledamöter ibland annat Boverkets Byggråd, ARN och Fastighetsmäklarinspektionens diciplinämnd samt samarbetar med eller är medlemmar i andra organisationer både inom och utanför Sverige som främjar byggbranschens utveckling.

Förmåner

Naturligtvis erbjuder vi dig som medlem de bästa förmånerna inom din yrkesroll.

SBR Försäkringsservice erbjuder förmånliga försäkringar för att täcka ditt behov för bästa möjliga trygghet. Läs mer

Kostnadsfri juridisk rådgivning inom byggjuridik per telefon får du genom vår samarbetspartner Foyen advokatfirma. Läs mer

Vi erbjuder även upp till 30 olika förmåner och rabatter för att underlätta för dig som företagare. Läs mer


..samt en rad andra medlemsrabatter som exempelvis facklitteratur och drönartjänster m m.

SBR Byggingenjörerna AB Svenska Byggingenjörers Riksförbund

Ansökan

För dig som vill bli medlem

Du kan söka medlemskap i SBR om du studerat vid teknisk högskola minst tre år och avlagt examen, eller har annan examen vid teknisk skola och därefter under två år utövat självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet. Förbundsstyrelsen må kalla annan kvalificerad byggfackman till medlem i förbundet (ca 10 års självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet).

Årsavgift:
Basmedlem rabatterad: 400 kr (gäller de första fem åren efter examen på teknisk högskola)
Basmedlem: 1 000 kr
Plusmedlem: 2 500 kr

Medlemsansökan

För dig som vill bli ansluten

Studerar du till ingenjör, eller är ingenjör utan att uppfylla villkoren för medlemskap,  då kan du ansöka om att bli ansluten medlem i SBR.

Årsavgift:
100 kr

Ansök här för anslutning

 

 

 

 

Välkommen med din ansökan!

Ansökan görs skriftligen eftersom vi behöver examensintyg mm. Vanligtvis svarar vi inom 4 till 6 veckor.

Mer om villkor och regler: se SBRs stadgar samt Etiska regler.

 • Detta ingår i de olika medlemskapen
 • Plus
 • Bas
 • Ansluten

Allmänt

 • Rätt till de skyddade titlarna ”Byggingenjör SBR” ”VVS-ingenjör SBR”, ”Elingenjör SBR” m fl
 • Rätt till de skyddade titlarna "Av SBR godkänd.." samt expertgruppernas logotyp ( Kräver gruppmedlemskap i ÖB, KA, EB eller BPL)
 • Marknadsföring av egna tjänster och kompetens via SBR
 • Rätt att närvara vid SBRs årsstämma m fl arrangemang
 • Möjlighet att finnas med i gruppspecifika förteckningar på SBRs webb (kräver gruppmedlemskap)
 • Tillgång till SBRs förmedling av praktikplatser och mentorskap
 • Rätt till bas- eller plusmedlemskap när villkoren uppfylls
 • Möjlighet till stipendium

Service

 • Deltagande i expertgruppernas symposier med erfarenhetsåterföring, nya byggbestämmelser m m
 • Deltagande i lokalavdelningarnas nätverk, möten, kurser och studiebesök
 • Möjlighet till utbildning till Besiktningsman, Kontrollansvarig, Överl, Projektledare
 • Kostnadsfri juridisk rådgivning via telefon av Foyen advokatfirma

Rabatter

 • Upp till 60 rabatter kopplade till ditt företag (Visma advantage paket Basic ordinarie pris 250 kr/mån)
 • Upp till 20 rabatter kopplade till ditt företag (Visma advantage)
 • Rabatt på bygglitteratur (Byggtjänst och Studentlitteratur)
 • Kostnadsfri olycksfallsförsäkring och förmånlig hemsförsäkring (studerande)
 • Förmånliga försäkringar: Privatvård, gruppliv, motor och pension
 • Förmånliga försäkringar för Kontors- och Konsultansvar samt ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning.
 • Rabatt på SBRs endagskurser
 • Rabatt på samtliga SBR-utbildningar
 • Rabatt på Drönartjänst (www.dronartjanst.se)

Information

 • Tidningen Husbyggaren
 • Information från expertgrupperna om entreprenadbesiktning, överlåtelsebesiktning, byggprojektledning och KA samt tillgång till mallar och verktyg (kräver gruppmedlemskap)
 • Nyhetsbrev

Kontakter och Nätverk

 • Tillgång till expertgruppernas interna nätverk
 • Utlandskontakter via SBRs samarbetsorganisationer
 • Årsavgift
 • 2500 kr
 • 1000 kr
 • 100 kr
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR