SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

KA-gruppen ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen, och som uppfyller SBRs särskilda krav. Gruppens uppdrag är i korthet att:
  • erbjuda sina medlemmar hjälpmedel för att effektivt bedriva KA-uppdrag
  • löpande informera medlemmar om förändringar i lagstiftning och utvecklingen i branschen, inklusive byggprodukter och arbetsmetoder
  • erbjuda medlemmar symposier för uppdatering och uppgradering i syfte att öka deras värde för uppdragsgivare, och ge dem ett ökande försprång i förhållande till icke anslutna kontrollansvariga
  • tillhandahålla support avseende bygglagstiftning, byggfrågor och entreprenadjuridik.
  • informera myndigheter och uppdragsgivare om medlemmarnas kunskap och kompetens
Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som medlem kan du också få möjlighet att medverka i gruppens arbete. KA-gruppens ordförande sitter med i Boverkets byggråd. KA-gruppens verksamhet leds av en styrelse som tillsätts av SBR:s förbundsstyrelse efter rekommendationer från gruppens medlemmar. Styrelsen har f n följande ledamöter: Mats Löfgren, ordförande Linn Bessner, sekreterare Tommy Persson Said Elmi Anders Lundqvist

Vill du gå med i KA-gruppen?

Du som är certifierad Kontrollansvarig och Plusmedlem i SBR är välkommen att söka medlemskap. Följande behöver du bifoga din ansökan
  1. Ifylld ansökningsblankett
  2. Kopia på certifikat
  3. Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring för KA
  4. Plusmedlemskap i SBR
Som medlem i gruppen förbinder du dig att delta vid minst två tillfällen under en femårsperiod i ett symposium anordnat av SBRs KA-grupp Här laddar du ner Ansökningsblanketten Skicka sedan din ansökan med bilagor till info@sbr.se eller till: SBR Byggingenjörerna Hornsbruksgatan 19 117 34 Stockholm Märk brevet/mejlet “Ansökan KA-gruppen”
Kravspecifikation för gruppmedlemskap

Aktuellt

Nyheter

Nytt podavsnitt släppt!

I senaste avsnittet ställde jag frågor till Advokat och delägare Johan Bengtsson om vad som gäller för konsulter. Tex är muntliga avtal giltiga? Vad är

Läs mer »

KA-nytt nr 4/2022

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall.  Läs hela utskicket här. 

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.