Kravspecifikation för gruppmedlemskap – KA gruppen

Expertgruppen för Kontrollansvariga inom SBR samlar de kvalificerade Kontrollansvariga som har styrkt kompetens att de uppfyller förutom medlemskap i SBR, kraven enligt följande alternativ:

Certifiering sker av certifieringsorgan. SBR arrangerar utbildning och tentamen för certifiering genom samarbete med RISE.

– Vara certifierad, nivå N eller K, för ”Kontrollansvarig enligt PBL”

– Ha minst 2 års utövande av självständig väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet

– Vara Plus-medlem i SBR

– Delta vid minst två tillfällen under en femårsperiod i ett symposium anordnat av SBRs KA-grupp

– Inneha godkänd konsultansvarsförsäkring

Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR