Hur blir man entreprenad­besiktningsman?

Det råder idag en stor brist på besiktningsmän. Samtidigt är efterfrågan på certifierade yrkesmän inom entreprenadbesiktning hög. Nedan följer information för dig som vill bli entreprenadbesiktningsman.

Grundkurs

Genom SBRs grundkurs för entreprenadbesiktning får du en bra grund att stå på för att kunna genomföra entreprenadbesiktningar.

Utbildningen är uppdelad i Steg 1, Steg 2 samt tentamenstillfälle.

Mer information och anmälan till SBRs grundkurs i entreprenadbesiktning

Medlemskap i SBR

Första steget för att bli av SBR godkänd besiktningsman inom entreprenadbesiktning är att ansöka om plusmedlemskap i SBR.

Krav är att lägst ha en godkänd ingenjörsexamen, som ska ha avlagts vid en statlig, kommunal eller enskild teknisk läroanstalt. Det går också bra med en likvärdig utbildning.

Man måste sålunda vara ingenjör i botten? Nej, det går faktiskt att göra undantag. Om du inte har en ingenjörsexamen, kan du ändå bli besiktningsman, om du kan styrka minst 10 års kvalificerad erfarenhet motsvarande ingenjör inom området.

Medlemskap ger också rabatt på grundkursen i entreprenadbesiktning Steg 1, Steg 2 samt tentamen.

Läs mer om medlemskap och hämta ansökningsblankett

Medlemskap i Entreprenadbesiktningsgruppen

För att bli av SBR godkänd besiktningsman inom entreprenadbesiktning krävs medlemskap i Entreprenadbesiktningsgruppen.

Kraven för att gå med i gruppen är följande:

  • Plusmedlemskap i SBR
  • Genomgått SBRs kurs för entreprenadbesiktning samt skrivit godkänd tentamen
  • Intyg på giltig konsultansvarsförsäkring
  • 5 års utövande av självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet.

Godkänd besiktningsman kan du vara i högst fem år därefter måste du certifiera dig.

Mer information och anmälan till SBRs grundkurs i entreprenadbesiktning

Mer information om SBRs konsultansvarsförsäkring

Mer information och ansökan till entreprenadbesiktningsgruppen


Certifierad entreprenadbesiktningsman

Certifieringen som Besiktningsman för entreprenadbesiktning startade 1998 i samverkan mellan RISE och SBR Byggingenjörerna.

Utöver kraven för godkänd entreprenadbesiktningsman krävs erfarenhet av entreprenadbesiktningar motsvarande minst 300 timmar under de senaste två åren för att bli certifierad.

Mer information om certifiering

Annons

Fasticon
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR