Referat från SBRs studieresa till Hamburg

Den 12-14 april arrangerades SBRs studieresa till Hamburg
(Tryck på bilderna för att se dem i större format)

Dag 1, 12 april    

Vid ankomst till Hamburg möttes vi upp i ankomsthallen av guiden. Guiden var med under hela resan och hade mycket kunskaper om konstruktion och arkitektur då hon själv är utbildad arkitekt och arbetar i branschen.

Hamburg är idag Tysklands näst största stad. Staden har alltsedan 1600-talet varit en av de stora tyska städerna men med en påtagligt stark befolkningsökning under 1800-talets sista decennier. Hamburg hade sitt högsta invånarantal 1964 med 1,9 miljoner. Efter 1964 skedde en suburbanisering och utflytt från stad till de närliggande områdena och 1986 hade Hamburg 1,6 miljoner invånare. Siffran ligger idag på 1,8 miljoner. Prognosen räknar med en ökning kommande år.

Första studiebesöket gjordes på Elbphilharmonie, som är Hamburgs nya konserthus och är 110 meter hög, vilket innebär en av de högsta byggnaderna i Hamburg (läs mer om konserthuset här)

Bild genomskärning av konserthuset

Elbphilharmonie ritades av den schweiziska arkitektfirman Herzog & de Meuron (samma som ritade Kinas Nationalstadion, även kallad fågelboet) och byggdes på det tidigare hamnmagasinet Kaispeicher A i Hafencity i Hamburg. Byggnationen påbörjades i april 2007 och blev klart i början av 2017. Kostnaden uppskattas till 860 miljoner Euro. Inuti konserthusbyggnaden så finns det lägenheter, hotell, restauranger samt två konserthallar där den största rymmer 2 100 gäster. I mellersta delen finns även ett publikt torg som allmänheten kan gå runt på för att se utsikten över Hamburg. Upp till detta torg går en rulltrappa som är en de längsta i världen.

Huset består i nedre delen av röda tegelstenar från det tidigare hamnmagasinet och den övre delens fasad består av över 1100 kurvade glaspaneler som är specialtillverkade just för denna byggnad. Glaspanelerna reflekterar ljus och solsken samt har väldigt bra ljudisolering vilket är ett måste med tanke på trafik från fartyg och bilar nedanför. Ankomsthallen till själva konserthallen omfamnar själva salen och har trappor som sträcker sig flera våningar och går omlott på olika våningsplan. Samtliga lampor (finare lysrör) som finns är riktade mot dirigentens plats på scenen. Varje våning har stora glaspartier ut mot vattnet, staden och hamnen.

Glaspartierna har på vissa delar, så som på hotellet och i lägenheterna, öppningar på sidorna så att det ska gå att få in luft. Öppningarna är dock högst 1 decimeter breda, men flera decimeter långa, så att ingen ska kunna ramla ut genom fönstret.

Efter vårt första besök var det dags för lunch innan vi begav oss till bron Retherbrücke. På plats fick vi en guidad tur av projektledaren. Bron fick pris som årets stålkonstruktion i Tyskland 2018. Denna bro är en klaffbro och ersattes av den tidigare lyftbron. På den tidigare bron så korsades bilvägen av tågtrafiken samt att bilarna fick stanna då det kom fartyg, detta innebar att bilarna stannades över 40 gånger per dag. På den nya bron går tågspåret bredvid bilvägen vilket innebär att bron enbart behöver tas upp när fartygen ska komma under bron vilket är uppemot ca 10 gånger per dag. Den nya bron har en 14 meter bred bilväg samt 10 meter bred järnväg och har en spännvidd på 104,2 meter mellan svänglagren. Bron öppnas av två hydrauliska cylindrar som är 17 meter långa, bron kan öppnas även om enbart 1 av cylindrarna fungerar men det tar då dubbelt så lång tid (10 minuter istället för 5 minuter). Bron drivs av elektricitet och har en egen reservgenerator ifall strömmen skulle gå så att bron kan fortsätta att drivas. (nedan genomskärning av bron)

Bild på nya bron till vänster och den gamla bron är den höga till höger
Ritning i genomskärning av bron

 

Dag 2, 13 april

Vårt första stopp i området var på en energi bunker som är en fd bunker som användes under andra världskriget i samband med flygräder. Bunkern är nu ombyggd till ett kraftverk för förnybar energi, bunkern förser även närliggande hus med värme och el som kommer genom överskottsenergi från närliggande fabriker. Bunkern hade tidigare vapen på taken för att kunna skjuta ner anfallande flygplan men numera är det istället solpaneler på taket. Solvärmeenergi skapas på bunkers tak och solpaneler på den södra fasaden skapar energi. Bunker har även en CHP-enhet som skapar energi och värme. Läs mer om Bunkern här

Bunkern sedd ovanifrån med solpaneler på tak och fasad
Fasaden med alger

Nästa anhalt var ett annat område i Wilhelmsburg som har flera så kallade Smart Material Houses, dvs hus med fokus på förnybar energi. Det hus som vi alla reagerade mest på var huset med alger i fasaderna (läs mer här). Byggnaden är den första i världen som har en biologisk fasad. Microalger odlas mellan glasskivorna i fasaden och används för att skapa energi samt för att kontrollera ljuset och skuggorna på byggnaden. Utöver att fasaden skapar energi så skapar även algernas tillväxt en förändring av färger på fasader och ger den ett föränderligt utryck. Utöver detta hus fans det även hus helt i trä samt ett hus som skapar mer energi än det gör av med. Vidare finns det även en regeringsbyggnad i området och även den byggnaden har fokus på förnybar energi, bland annat använder de regnvatten till att spola toaletterna, huset får värme från geotermisk energi 18 meter ner i jorden vilket ger värme på vintrarna och skapar kyla under somrarna, utöver detta har de en biodling på taket som de odlar honung ifrån. Fasaden på byggnaden består av keramik i 30 olika färger.

Efter lunch åkte vi till ett kontorshus som heter Berliner Bogen och som är en byggnad som går över vattnet i slutet av ett stort översvämningsområde vilket innebär att de byggde på ett annars icke byggbar mark (läs mer här).

Efter vår tur till Berliner Bogen åkte vi till en tunnelbanestation som är nybyggd och som ska föras samman med en ny tågstation som de ska bygga bredvid. Byggnaden består av stål och glas och ligger precis vid floden Elbe samt har en utkiksplats så att man har god sikt mot konserthuset som ligger längre bort längst med floden. Byggnadens stål är skapade som ett diamantformigt mönster där de enskilda bågarna stabiliserar varandra. Kring byggnaden ska det byggas fler kontor och byggnaden som kommer bli Hamburgs högsta hus med 235 meter.

Tunnelbanestationen

Sista stoppet för denna dag blev till Elbtunneln (för mer information klicka här), denna tunnel byggdes 1907, öppnades 1911 och har en längd på 426,5 meter. Elbe Tunneln var den första flodtunneln i Europa och byggdes för att Hamburgs hamn växte alltmer på södra sidan av floden Elbe därmed krävdes en förbättrad transportanslutning. Tunneln består av två gångar som är smyckade av mosaik längst tak och väggar, bilar kör fortfarande genom tunneln och de kommer upp till marknivån genom hissar anpassade för bilen. Fast när den byggdes var hissarna anpassade till droskor.

Dag 3, 14 april

Sista dagen börjades med att vi åkte till Hafen city (läs mer här), som är ett stadsplaneringsprojekt där de gamla hamnkvarteren i Hamburg byggs ut till 40% mer än tidigare genom med kontor, hotell, parker, butiker, offentliga byggnader och bostäder. Projektet är ett av de största ombyggnadsprojekten i Europa under 2000-talet. Först besökte vi turistkontoret där vi fick se en modell över stadsdelsområdet och lyssna på vår guide som berättade om de olika byggnaderna, kanalerna, barriärerna mot översvämningar samt parkeringsgaragen. Då området är väldigt hotat av översvämningar så har hela området höjts med 4 meter samt att gångvägar har byggts som broar flera meter ovanför bilvägarna och diverse vattenbarriärer har sats in på markplanen. I och med att de höjde området så har de även byggt parkeringsgarage under varje byggnad, detta har medfört att det inte är så många bilar som parkerar på markplan så det är enkelt för fotgängare och cyklister att ta sig fram. När de skulle välja arkitektur så skapade de tävlingar för arkitekter för varje byggnad så arkitekturen är väldigt varierande i området och både kända arkitekter samt lokala förmågor har varit med.

En modell över Hafen City (Hafen City i det i mörk färg till höger i bild)

I siffror består landarealen av 32% byggnader, 24% öppna parker och promenadstråk, 14% privata öppna ytor öppna för allmänheten, 23% trafikområden, 7% privata områden som inte är öppna för allmänheten. Av byggnaderna så är 40% kontor, 36% bostäder, 15% skolor, hotell och liknande samt 9% handel.

Kontorsbyggnaden med skyddet framför fasaden

Efter turistkontoret åkte vi till en kontorsbyggnad som ligger på utsidan av Hafen City mot floden Elbe och därav är byggnaden väldigt utsatt för hårda vindar och regn. Av den anledningen byggdes det som ett skal utanpå byggnaden för att dels skydda byggnaden men också för att de som arbetar där inne ska kunna öppna fönstren och känna frisk luft. Skyddet är transparent och har enbart tvättats två gånger under de 10 år byggnaden har funnits men trots detta är det väldigt bra sikt ut för de som är inne i byggnaden.

Sista stoppet för resan var på en byggplats där de övertäcker delar av autobahn (läs mer om projektet här). I Hamburg ligger de mest trafikerade delarna av motorvägen med fler än 152 000 fordon per dag som kör igenom och det är även de mest olycksdrabbade delarna. Motorvägen delar även av bostadskvarter. De kommer utöka körfälten med ett fält per håll och på tre ställen av Autobahn kommer de täcka över bilvägen så att det istället blir tunnlar. Detta innebär att ljudet för de boende minskar enormt samt att de har möjlighet att bygga parker samt fler bostäder ovanför motorvägen. Projektet är estimerat att vara klart 2027 med parker osv ovan och ha en väldigt hög kostnad men staden räknar med att försäljning av tomter och hus på marken kommer innebära inkomster för staden.

Byggnationen över Autobahn

 

Efter detta besök var det dags för hemresa från Hamburg till Sverige.

/Linn Bessner SBR

Nästa studieresa går till Kina, för mer information klicka här.

Aktuellt

Nyheter

Nytt poddavsnitt släppt!

De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Köpare har en lagstadgad undersökningsplikt och säljare enligt rättspraxis en viss upplysningsplikt. Mäklaren ska

Läs mer »

Termografi

Välkommen till en kostnadsfri digital föreläsning gällande termografi. Lars Tobin, föreläsare samt expert på innemiljöfrågor och andra byggrelaterade problemställningar, kommer hålla i ett digitalt seminarium

Läs mer »

Kalender

feb 14 2024 - mar 19 2024

Termografi

Digitalt/Teams
Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.