Proposition med förslag till lagändring som möjliggör undantag från PBL

Boverket skriver idag att:

“Regeringen har den 7 april 2020 överlämnat en proposition till riksdagen. (Prop. 2019/20:152) I propositionen föreslås att det i plan- och bygglagen (2010:900) förs in ett bemyndigande för regeringen att föreskriva om undantag från vissa bestämmelser i lagen.”

Läs hela informationen här.

Aktuellt

Nyheter

Nytt podavsnitt släppt!

I senaste avsnittet ställde jag frågor till Advokat och delägare Johan Bengtsson om vad som gäller för konsulter. Tex är muntliga avtal giltiga? Vad är

Läs mer »

KA-nytt nr 4/2022

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall.  Läs hela utskicket här. 

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.