Proposition med förslag till lagändring som möjliggör undantag från PBL

Boverket skriver idag att:

“Regeringen har den 7 april 2020 överlämnat en proposition till riksdagen. (Prop. 2019/20:152) I propositionen föreslås att det i plan- och bygglagen (2010:900) förs in ett bemyndigande för regeringen att föreskriva om undantag från vissa bestämmelser i lagen.”

Läs hela informationen här.

Aktuellt

Nyheter

SBR nyhetsbrev 11/2020

I senaste numret av SBR nyhetsbrev kan du läsa om ny hemsida, digitala föredrag, nytt från Foyen samt om Konsultdagarna. Trevlig läsning! Du finner brevet

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons
SBR:s webbplats använder cookies.