SBR dolda fel försäkring

Om du ska sälja ditt hus eller fastighet är du ansvarig för så kallade ”Dolda fel ” i 10 år efter att den nya ägaren (köparen) har tagit över huset. Om huset är besiktigat av en SBR-godkänd besiktningsman så har du möjligheten att teckna en Dolda Fel försäkring som är framtagen av SBR Försäkringsservice, tillsammans med försäkringsbolaget Gar-Bo. Försäkringen ger säljaren och köparen ett bra försäkringsskydd under hela 10 års-perioden. Varför är det bra att försäkra huset som säljs? Om köparen upptäcker ett dolt fel i sitt nya hus är det normala att köparen vänder sig direkt till säljaren med sin reklamation. Som säljare måste man då göra upp om ersättning med köparen om ni inte är överens kan det leda till en rättsprocess, något som de flesta vill undgå. Försäkras huset som säljs med ”SBR Dolda fel” minskar risken för framtida tvister och skadeståndskrav. Köparen anmäler skadan direkt till försäkringsbolaget, som i sin tur utreder ärendet och avgör vem som är ansvarig. Om skadan omfattas av försäkringen (Dolda fel i enlighet med Jordabalken kap. 4 § 19) utbetalas ersättning från försäkringsbolaget. För att läsa mer och beställa försäkringen hänvisar vi er till SBR Försäkringsservice, SBR Dolda fel Standard
 • Skyddar mot dolda fel i tio år
 • Valbart försäkringsbelopp på 750 000kr eller 1 250 000kr.
 • Skyddar även mot dolda fel på rökkanaler, eldstäder, elsystem och avloppssystem i samma utsträckning som ovan.
Läs mer om försäkringen här SBR Dolda fel Plus Plusförsäkring omfattar riskkonstruktioner under förutsättning att de är besiktigade/kontrollerade. För att teckna SBR Dolda fel Plus måste överlåtelsebesiktningen kompletterats med kontroll av konstruktion samt fuktkontroll.
 • Skyddar mot dolda fel i tio år
 • Valbart försäkringsbelopp på 750 000kr eller 1 250 000kr.
 • Skyddar även mot dolda fel på rökkanaler, eldstäder, elsystem och avloppssystem i samma utsträckning som ovan.
 • Omfattar skada på riskkonstruktioner (Dessa fel klassas normalt inte som dolda fel)
 • Fel som fanns men inte upptäcktes vid besiktningen, och som lett till följdskada på byggnaden. Försäkringen täcker både felet och följdskadan.
Läs mer om pris och försäkringen här.
Om du ska sälja ditt hus eller fastighet är du ansvarig för så kallade ”Dolda fel ” i 10 år efter att den nya ägaren (köparen) har tagit över huset. Om huset är besiktigat av en SBR-godkänd besiktningsman så har du möjligheten att teckna en Dolda Fel försäkring som är framtagen av SBR Försäkringsservice, tillsammans med försäkringsbolaget Gar-Bo. Försäkringen ger säljaren och köparen ett bra försäkringsskydd under hela 10 års-perioden. Varför är det bra att försäkra huset som säljs? Om köparen upptäcker ett dolt fel i sitt nya hus är det normala att köparen vänder sig direkt till säljaren med sin reklamation. Som säljare måste man då göra upp om ersättning med köparen om ni inte är överens kan det leda till en rättsprocess, något som de flesta vill undgå. Försäkras huset som säljs med ”SBR Dolda fel” minskar risken för framtida tvister och skadeståndskrav. Köparen anmäler skadan direkt till försäkringsbolaget, som i sin tur utreder ärendet och avgör vem som är ansvarig. Om skadan omfattas av försäkringen (Dolda fel i enlighet med Jordabalken kap. 4 § 19) utbetalas ersättning från försäkringsbolaget. För att läsa mer och beställa försäkringen hänvisar vi er till SBR Försäkringsservice, SBR Dolda fel Standard
 • Skyddar mot dolda fel i tio år
 • Valbart försäkringsbelopp på 750 000kr eller 1 250 000kr.
 • Skyddar även mot dolda fel på rökkanaler, eldstäder, elsystem och avloppssystem i samma utsträckning som ovan.
Läs mer om försäkringen här SBR Dolda fel Plus Plusförsäkring omfattar riskkonstruktioner under förutsättning att de är besiktigade/kontrollerade. För att teckna SBR Dolda fel Plus måste överlåtelsebesiktningen kompletterats med kontroll av konstruktion samt fuktkontroll.
 • Skyddar mot dolda fel i tio år
 • Valbart försäkringsbelopp på 750 000kr eller 1 250 000kr.
 • Skyddar även mot dolda fel på rökkanaler, eldstäder, elsystem och avloppssystem i samma utsträckning som ovan.
 • Omfattar skada på riskkonstruktioner (Dessa fel klassas normalt inte som dolda fel)
 • Fel som fanns men inte upptäcktes vid besiktningen, och som lett till följdskada på byggnaden. Försäkringen täcker både felet och följdskadan.
Läs mer om pris och försäkringen här.

Aktuellt

Nyheter

SBR nyhetsbrev 11/2020

I senaste numret av SBR nyhetsbrev kan du läsa om ny hemsida, digitala föredrag, nytt från Foyen samt om Konsultdagarna. Trevlig läsning! Du finner brevet

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons
SBR:s webbplats använder cookies.