SBRs organisation

SBR består av det ideella förbundet Svenska Byggingenjörers Riksförbund och det affärsdrivande bolaget SBR Byggingenjörerna AB. Namnet SBR Byggingenjörerna används för den samlade verksamheten. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. För den löpande verksamheten ansvarar förbundsstyrelsen och förbundskansliet samt de 22 lokalavdelningarna och deras styrelser. Lokalavdelningarnas verksamhet bygger på frivilligt ideellt arbete. Affärsverksamheten SBR Byggingenjörerna AB består av tidningen Husbyggaren, konsultdagarna, försäkringar, kurser samt expertgrupperna för entreprenadbesiktning, överlåtelsebesiktning, byggprojektledning och kontrollansvariga. SBR samarbetar med de svenska organisationerna Samhällsbyggarna, Sveriges ingenjörer samt Innovationsföretagen. SBR är medlem i den internationella organisationen AEEBC och ingår i Nordiskt Byggsymposium.

Kontor

SBRs kontor finns i Stockholm och har fem anställda inklusive VD. Kontoret ger service åt medlemmarna och verkställer förbundsstyrelsens beslut.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och fem ledamöter. Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter samt beslutar i alla ärenden, om stadgarna inte säger något annat. Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år.​  
Anders Hedén Förbundsordförande Stockholmsavdelningen anders.heden@projektkraft.com
Camilla Werme Vice förbundsordförande Helsingborgsavdelningen camilla@wermemarkbygg.se
Michael Spångberg Ledamot Dalaavdelningen michael.spangberg@mockfjards.se
Michael Sjövall Ledamot Stockholmsavdelningen michael.sjovall@toofab.se
Said Elmi Ledamot Stockholmsavdelningen said.elmi@sveabyggkontroll.se
Mattias Johansson Ledamot Göteborgsavdelningen mattias.johansson@syncprojekt.se
Marie Fägerman Ledamot Norbottensavdelningen marie.fagerman@husesynbesiktningar.se

Valnämnd

Valnämnd skall förbereda de val som skall förekomma vid stämman. Michael Maddison, ordförande Åsa Hedlund Lindqvist Jonas Viberg Peter Bengtsson Lilian Axenstedt

Antagningsutskott

Antagningsutskottet(AU) utses av styrelsen och består av ordförande och fyra ledamöter. AU skall granska och antaga medlemmar enligt stadgarnas krav. Vid kallelseförfarande avger AU yttrande till styrelsen. Roger Johnson, ordförande Jonas Aalto Anja Granlund Patrik Jansson Anders Jonsson

Ansvarsnämnd

Ansvarsnämnden handhar klagomål på våra medlemmars yrkesroll ur ett etiskt perspektiv (etiska regler) och SBRs stadgar . Utöver ordförande och sekreterare tillsätts ledamöter för varje ärendes behandling med hänsyn till art av ärende och regional betydelse. Ledamöter tillsätts i varje enskilt fall.

Entreprenadbesiktningsgruppen

Tomas Thulin, ordförande Morgan Runesson Peter Holst Jörgen Gustafsson Joakim Sandberg

Överlåtelsebesiktningsgruppen

Martin Bjerking, ordförande Leonard Windisch Pia Engman Zdravko Kopparvik José Escobar

Byggprojektledningsgruppen

Anders Hedénordförande Anders Lagergren, ledamot Mats Persson, ledamot Urban Tjernström, ledamot Per Karsmanledamot Stefan Wahlund, ledamot Björn EdebrandVD Linn Bessner, sekreterare

KA-Gruppen

Mats Löfgren, ordförande Tommy Persson Said Elmi Linn Bessner, sekreterare Anders Lundqvist

Försäkringsnämnd

Björn Edebrand, ordförande Martin Bjerking Björn Weslien

Kurskommitté

Björn Edebrand Linn Bessner

Remisser

Remissansvarig utses av styrelsen för handläggning av olika remisser. Den remissansvarige har sedan ett kontaktnät att rådfråga innan svar inlämnas. Björn Edebrand

Medlemsrevisorer

Ordinarie: Anja Granlund, Stockholm Suppleant: Peter Muskos, Norbotten

Aktuellt

Förbundsstämma 7 maj

SBR kommer arrangera sin förbundsstämma i samband med Konsultdagarna. Fredagen 7/5 (digitalt) 14.00 Inspirationsföreläsning med Pär Johansson 15.00- 15.45 Registrering, fika15.45-16.20 Fria diskussioner16.20 Förbundsstämman Samtliga

Läs mer »

Konsultdagarna 6-7 maj

Konsultdagarna Bygg och Fastighet är ett event för konsulter inom bygg- och fastighetsbranschen som i år arrangeras digitalt den 6-7 maj. Årets tema är Framtidens

Läs mer »

Nyheter

Förbundsstämma 7 maj

SBR kommer arrangera sin förbundsstämma i samband med Konsultdagarna. Fredagen 7/5 (digitalt) 14.00 Inspirationsföreläsning med Pär Johansson 15.00- 15.45 Registrering, fika15.45-16.20 Fria diskussioner16.20 Förbundsstämman Samtliga

Läs mer »

SBRs nyhetsbrev 4/2021

I senaste numret av nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om Virtual Reality vid utrymningsdimensionering, nytt från Foyen, våra konstadsfria digitala föreläsningar samt Konsultdagarna. Intressant

Läs mer »

Kalender

maj 11 2021

ABK 09

Online/Starleaf
Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons
SBR:s webbplats använder cookies.