PBL

Mål med kursen:
Grundlig genomgång av Plan- och bygglagen samt även de förändringar som tillkommit.

Deltagare:
Kursen vänder sig till alla som berörs av Plan & Bygglagen: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

Kursinnehåll:

  • Allmänt om PBL 2010:900
  • Plansystemet; regionplan – översiktsplan – detaljplan
  • Utformnings- och egenskapskrav, koppling PBL – PBF – BBR
  • Bygglov, marklov, rivningslov.
  • Genomförandet av byggåtgärder (Byggherrens ansvar, kontrollplan)
  • Processen hos kommunen, bygglov – startbesked – slutbesked
  • Sanktionssystemet, PBL och PBF

Pris: 5 600 kr (SBR -medlem och ansluten 5 100 kr)
Föreläsare: Said Elmi, Byggingenjör SBR

Om föreläsaren: Said Elmi sitter med i styrelsen för SBRs Expertgrupp Kontrollansvariga enligt PBL samt Boverkets insynsråd efter förordande från regeringen. Han är verksam som erfaren föreläsare om byggreglerna, byggnadsinspektör, kontrollansvarig samt entreprenadbesiktningsman.

Datum

dec 01 2021
Expired!

Mer info

Anmäl dig här

Platser

Elite Palace Hotel
Elite Palace Hotel, Stockholm
Anmäl dig här

SBR:s webbplats använder cookies.