KA enligt PBL – Göteborg

Grundkurs 4 dagar + inkl. tentamen
(Kurs anpassad efter Boverkets krav)

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, men för certifiering finns krav på utbildning eller arbetslivserfarenhet m.m enligt Boverkets föreskrifter KA4 med ändringar tom KA5.

Kursinnehåll
Kursen ger kunskaper om bl.a.

  • PBL speciellt kap. 8, 9 och 10 i PBL.
  • Boverkets byggregler BBR 18 med ändringar t.o.m. BBR 29
  • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) EKS 11
  • Övriga regler boverkets krav på kännedom för kontrollansvariga
  • Entreprenadjuridik/avtal som AB04, ABT06, ABS18, Konsumenttjänstlagen mm
  • Kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015

Tentamen
I kursen ingår ett ordinarie tentamenstillfälle.
Certifiering ingår inte.

Tentamen är via RISE certifiering

Pris: 15 900 kr (SBR-medlem 14 900kr)
Tentamen ingår i priset.

Provavgift: 3 100 kr ( SBR-medlem 2 400 kr ) om ni endast vill delta vid tentamen, anmälan till tentamen görs här.

Föreläsare: Byggingenjör SBR Mats Löfgren

Föreläsare:

Mats Löfgren är Byggingenjör SBR och sitter med i KA-gruppens styrelse som ordförande. Han har erfarenhet inom både nationella samt internationella uppdrag och har arbetat inom Sveriges största byggföretag. Mats håller i kurser för Kontrollansvariga enligt PBL samt är föreläsare på våra KA-symposium.

Datum

feb 20 - 23 2023

Mer info

Anmäl dig här

Platser

Elite Park Avenue Hotel
Göteborg
SBR

Arrangör

SBR
Telefon
08-462 17 90
E-post
info@sbr.se
Anmäl dig här

SBR:s webbplats använder cookies.