Webbinarium: Nya byggregler – hur påverkas samhällsbyggnadssektorn?

Boverket inför nya föreskrifter som ersätter dagens bygg- och konstruktionsregler vid halvårsskiftet 2024. Målbilden är ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande. Sektorns aktörer får ett större ansvar än idag, men samtidigt större inflytande och fler incitament att utveckla bättre och bättre metoder. Hur ska aktörerna i samhällsbyggnadssektorn ta emot den nya regelmodellen, som går under arbetsnamnet Möjligheternas byggregler? Och vilka möjligheter finns att påverka utformningen av regelverket och tillämpningen av det? Läs mer på https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/mojligheternas-byggregler/

Samhällsbyggandets Regelforum är sektorns gemensamma plattform där vi tillsammans bidrar till utvecklingen av befintliga och nya regelverk. En viktig uppgift just nu är att koordinera de insatser som krävs för att Boverkets nya regelmodell ska få en smidig introduktion och bra tillämpning. Läs mer på iqs.se/regelforum

Välkommen till ett avgiftsfritt webbinarium där du får veta mer om det nya regelverket, om Samhällsbyggandets Regelforum och ta del av olika perspektiv från aktörer både inom och utanför sektorn.

Anmälan och mer information här

Aktuellt

Nyheter

KA-nytt nr 2/2023

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall.  Du finner utskicket här.   

Läs mer »

SBR Nyhetsbrev nr 5/2023

Nya styrelsemedlemmar, motion och solcellsbesiktningskurs   Bästa medlem, På förbundsstämman i Göteborg omvaldes Anders Hedén, enhälligt, som förbundsordförande. Två nya ledamoter och 2 nya suppleanter

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.