Vårens grundkurser besiktning och KA

Datum och plats är nu fastställda för ett flertal av våra grundkurser i besiktning och KA:

Entreprenadbesiktning 1 – Umeå 5-6 februari, Stockholm 12-13 mars och 25-26 maj

SBRs kurser i entreprenadbesiktning vänder sig till beställare, entreprenörer, bygg- såväl som till installationsbesiktningsmän, bitr. besiktningsmän och andra som kommer i kontakt med besiktning av entreprenader. Kursen är också avsedd för dig med några års praktisk erfarenhet och som vill utbilda dig till besiktningsman. Denna kurs är den första av två steg.

Mer information och anmälan


Entreprenadbesiktning 2 – Steg 2 – Umeå 18 mars, Stockholm 26 mars och 9 juni

Denna kurs är den andra av två steg för att bli besiktningsman för entreprenader. Inför kursen får deltagarna övningsuppgifter för att förbereda sig för kursen genom självstudier.

Mer information och anmälan


Entreprenadbesiktning 2 – Provtillfälle – Umeå 18 mars, Stockholm 26 mars och 9 juni

Provet genomförs direkt efter steg 2 på eftermiddagen. Provet omfattar entreprenadjuridiska frågor samt frågor kring kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001.

Mer information och anmälan


Kontrollansvarig enligt PBL – Flertalet platser och datum

Alla kontrollansvariga skall vara certifierade och ha en självständig ställning. Reglerna gäller fullt ut från 1 juli 2013. I PBL står det att KA ska ha ”en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras”. Grundkurs på fyra dagar samt tentamen.
Denna kurs genomför SBR i samarbete med EGA.

Mer information och anmälan


Överlåtelsebesiktning av fast egendom – Stockholm 23-26 mars

Under kursdagarna ges grundläggande information om reglerna kring fastighetsköp, främst med utgångspunkt från besiktningens betydelse och besiktningsmannens ansvar, säljarens uppgiftsskyldighet och begreppet dolda fel.

Mer information och anmälan


Överlåtelsebesiktning, Provtillfälle för besiktningsman – Stockholm 27 mars

Efter utfört godkänt prov kan, om vissa andra krav är uppfyllda, anslutning till godkänd eller certifierad besiktningsman sökas.

Mer information och anmälan

Aktuellt

Nyheter

SBR nyhetsbrev 11/2020

I senaste numret av SBR nyhetsbrev kan du läsa om ny hemsida, digitala föredrag, nytt från Foyen samt om Konsultdagarna. Trevlig läsning! Du finner brevet

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons
SBR:s webbplats använder cookies.