Skyldig eller inte skyldig… att avhjälpa?

Entreprenörens omfattande avhjälpandeskyldighet vid fel i en entreprenad bekräftades nyligen genom ett avgörande från Högsta domstolen, HD, (NJA2018 s.653). Skyldigheten kan resultera i betydande kostnader som är svåra för entreprenören att överblicka och kalkylera vid kontraktets ingående. En möjlighet att minska risken för dessa höga och oförutsebara kostnader är att påkalla förbesiktning.

Läs hela artikeln här.

Aktuellt

Nyheter

Nytt podavsnitt släppt!

I senaste avsnittet ställde jag frågor till Advokat och delägare Johan Bengtsson om vad som gäller för konsulter. Tex är muntliga avtal giltiga? Vad är

Läs mer »

KA-nytt nr 4/2022

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall.  Läs hela utskicket här. 

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.