SBR startar ny expertgrupp för tekniska specialister

Expertgruppen för Tekniska specialister har bildats med syftet att ännu bättre synliggöra SBR medlemmars specialistkunskaper, utveckla kunskap i branschen och skapa en ännu bättre byggprocess.

  • SBRs Expertgrupp för Tekniska specialister kommer att samla olika specialistfunktioner inom bygg och fastighet som får ett forum att verka för fackmannamässigt utförda arbeten och en ännu bättre byggprocess, säger Björn Edebrand, VD på SBR Byggingenjörerna.

I detta första skede kommer SBR erbjuda medlemskap i gruppen till specialister och certifierade/sakkunniga inom fukt, brand, funktion, tillgänglighet, energi, skyddsrum, radon och skadeutredning. SBR kommer succesivt att erbjuda fler specialistområden möjlighet till medlemskap i gruppen.

Krav för gruppmedlemskap är plusmedlemskap i SBR, 5 års kvalificerad arbetsuppgift som ingenjör varav 3 år inom sitt specialistområde samt intyg/certifikat och godkänd utbildning inom medlemmens specifika expertområde.

SBR kommer att lägga upp en egen sökfunktion för denna grupp på hemsidan under våren för att marknaden lätt ska kunna hitta specialister som uppfyller SBRs krav för medlemskap.


Läs mer om expertgruppen för Tekniska specialister

 

Aktuellt

Nyheter

KA-nytt nr 2/2023

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall.  Du finner utskicket här.   

Läs mer »

SBR Nyhetsbrev nr 5/2023

Nya styrelsemedlemmar, motion och solcellsbesiktningskurs   Bästa medlem, På förbundsstämman i Göteborg omvaldes Anders Hedén, enhälligt, som förbundsordförande. Två nya ledamoter och 2 nya suppleanter

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.