SBR eventet om Västlänken och juridik i Göteborg den 20 mars

Den 20 mars anordnade SBR tillsammans med SBRs lokalavdelning i Göteborg en träff på Scandic Rubinen med temat större byggprojekt med ett 70 tal deltagare.

Den första föreläsningen var med Bo Larsson som är projektchef på Trafikverket för Västlänken. Västlänken är en järnväg för pendel samt regiontåg i en tunnel under centrala Göteborg och kommer innebära tre nya stationer. Anledningen till att den ska byggas är bland annat för att underlätta spårbundet resande i Göteborg och Västsverige, den skapar möjligheter till fler tåg och minskar sårbarheten i järnvägssystemet. Målet är att kunna tredubbla resandet med spårtrafik i regionen. Bo talade även om de totalt 8 km plank som kommer vara kring byggarbetsplatserna under byggnationen. Att deras mål är att använda planken till information och till olika kulturaktiviteter likt vad de har gjort i Köpenhamn.

Efter Bo Larsons föreläsning var det dags för Oscar Wackling, advokat på Foyen, som talade om vikten av kommunikation inom byggprojekt. Oscar informerade om vikten av att veta hur kommunikationen ska skötas i ett byggprojekt med flera olika underentreprenörer och flera olika avtal. Miss i kommunikationsvägarna kan annars innebära onödiga och kostsamma utgifter.

Det är därför viktigt att planera för kommunikationen i byggprojekten, bland annat genom att:

  • Lägga krutet redan i uppstartsskedet gällande kommunikationen.
  • Tydliggöra kommunikationsvägar och kontaktpersoner.
  • Tydliggöra juridiska konsekvenser utöver AB/ABT/ABK.
  • Se till att dokumentera och uppdatera kontaktlistor, sändlistor, beloppsgränser med mera.

Aktuellt

Nyheter

SBR nyhetsbrev 11/2020

I senaste numret av SBR nyhetsbrev kan du läsa om ny hemsida, digitala föredrag, nytt från Foyen samt om Konsultdagarna. Trevlig läsning! Du finner brevet

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons
SBR:s webbplats använder cookies.