SBR bildar kompetensrådet

 

I syftet att ytterligare bli mer aktiva i bygg- och branschfrågor bildar nu SBR Byggingenjörerna ett Kompetensråd.

  • SBR vill med Kompetensrådet öka sin externa kommunikation och vara branschen mer behjälplig vid frågor av övergripande karaktär samt öka sin aktivitet som remissinstans säger VD Björn Edebrand


SBRs Kompetensråd kommer ha dessa funktioner:

  • Rådet ger uttryck för SBRs åsikt i aktuella branschfrågor
  • Rådet tar ställning till vilka remisser SBR svarar på och hur detta arbete fördelas internt inom SBR
  • Rådet är behjälpligt vid frågor från media

Kompetensrådet består av Jonas Granberg entreprenadbesiktning, Carina Friberg som är kontrollansvarig och har mångårig erfarenhet som byggnadsinspektör, Pia Engman som arbetar med överlåtelsebesiktning och Björn Edebrand som är VD på SBR.

 

  • Kompetensrådets stora fördel är organisationens bredd av SBR-ingenjörer som besitter stor kunskap och erfarenhet. Vi har ett välorganiserat register på ingenjörer inom alla discipliner inom byggprocessen, säger ledamot Jonas Granberg

 

SBR Byggingenjörerna är en ideell medlemsägd yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg och fastighet som idag har ca 3000 medlemmar. SBR bedriver en omfattande kursverksamhet och är Sveriges största organisation gällande antalet certifierade besiktningsmän och kontrollansvariga. SBR har fem expertgrupper med olika inriktningar/yrkesroller med möjlighet till certifiering och har internationella samarbeten inom främst Norden och EU.

Aktuellt

Nyheter

KA-nytt nr 2/2023

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall.  Du finner utskicket här.   

Läs mer »

SBR Nyhetsbrev nr 5/2023

Nya styrelsemedlemmar, motion och solcellsbesiktningskurs   Bästa medlem, På förbundsstämman i Göteborg omvaldes Anders Hedén, enhälligt, som förbundsordförande. Två nya ledamoter och 2 nya suppleanter

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons


SBR:s webbplats använder cookies.