Så tillämpades plan- och bygglagen 2016

2016 fick tolv kommuner nya kommunomfattande översiktsplaner och majoriteten av detaljplanerna togs fram enligt den nya planprocess som är tänkt att användas. En fortsatt låg andel lov och förhandsbesked överklagades och byggnadsnämnderna öppnade fler tillsynsärenden. Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning som nyligen redovisats till Näringsdepartementet. Redovisningen finns nu tillgänglig på PBL kunskapsbanken tillsammans med öppna data.

Läs mer på Boverkets hemsida här.

Aktuellt

Nyheter

SBR nyhetsbrev 11/2020

I senaste numret av SBR nyhetsbrev kan du läsa om ny hemsida, digitala föredrag, nytt från Foyen samt om Konsultdagarna. Trevlig läsning! Du finner brevet

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons
SBR:s webbplats använder cookies.