Peter Falk hedersmedlem i SBR

Förbundsstyrelsen har för första gången till hedersmedlem kallat en person som inte är medlem i SBR. Enligt stadgarna kan förbundsstyrelsen kalla en person som gjort värdefulla insatser för förbundet. Peter Falk är en sådan person.
Peter är advokat på Foyens advokatfirma i Malmö. Det var advokat Jens Pedersen som introducerade Peter för SBR år 1987.

Peter har sedan starten utbildat många SBR medlemmar i till exempel Konsult- och entreprenadrätt det vill säga AB 72, AB 92, ABT 74, AB 04 och ABT 06. Dessutom har Peter utbildat SBR medlemmar i Konsumententreprenader med Konsumenttjänstlagen, ABS 80 tills i dag ABS 18.

Peter har också deltagit i ett flertal examinationer i Entreprenadbesiktning.

Under åren har Peter företrätt SBR medlemmar i domstolar och många är de föredrag som Peter hållit på lokalavdelningarnas möten. Peter har även varit SBR medlemmarna behjälpliga per telefon i juridiska frågor.

Peter Falk är en värdig hedersmedlem.

Aktuellt

Nyheter

KA-nytt nr 2/2023

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall.  Du finner utskicket här.   

Läs mer »

SBR Nyhetsbrev nr 5/2023

Nya styrelsemedlemmar, motion och solcellsbesiktningskurs   Bästa medlem, På förbundsstämman i Göteborg omvaldes Anders Hedén, enhälligt, som förbundsordförande. Två nya ledamoter och 2 nya suppleanter

Läs mer »

Kalender

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bli medlem i SBR!

Som medlem i SBR får du bla. tillgång till:

Annons

SBR:s webbplats använder cookies.