2014-12-20

Vårens grundkurser besiktning och KA

Datum och plats är nu fastställda för ett flertal av våra grundkurser i besiktning och KA:

Entreprenadbesiktning 1 – Umeå 5-6 februari, Stockholm 12-13 mars och 25-26 maj

SBRs kurser i entreprenadbesiktning vänder sig till beställare, entreprenörer, bygg- såväl som till installationsbesiktningsmän, bitr. besiktningsmän och andra som kommer i kontakt med besiktning av entreprenader. Kursen är också avsedd för dig med några års praktisk erfarenhet och som vill utbilda dig till besiktningsman. Denna kurs är den första av två steg.

Mer information och anmälan


Entreprenadbesiktning 2 – Steg 2 – Umeå 18 mars, Stockholm 26 mars och 9 juni

Denna kurs är den andra av två steg för att bli besiktningsman för entreprenader. Inför kursen får deltagarna övningsuppgifter för att förbereda sig för kursen genom självstudier.

Mer information och anmälan


Entreprenadbesiktning 2 – Provtillfälle – Umeå 18 mars, Stockholm 26 mars och 9 juni

Provet genomförs direkt efter steg 2 på eftermiddagen. Provet omfattar entreprenadjuridiska frågor samt frågor kring kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001.

Mer information och anmälan


Kontrollansvarig enligt PBL – Flertalet platser och datum

Alla kontrollansvariga skall vara certifierade och ha en självständig ställning. Reglerna gäller fullt ut från 1 juli 2013. I PBL står det att KA ska ha ”en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras”. Grundkurs på fyra dagar samt tentamen.
Denna kurs genomför SBR i samarbete med EGA.

Mer information och anmälan


Överlåtelsebesiktning av fast egendom – Stockholm 23-26 mars

Under kursdagarna ges grundläggande information om reglerna kring fastighetsköp, främst med utgångspunkt från besiktningens betydelse och besiktningsmannens ansvar, säljarens uppgiftsskyldighet och begreppet dolda fel.

Mer information och anmälan


Överlåtelsebesiktning, Provtillfälle för besiktningsman – Stockholm 27 mars

Efter utfört godkänt prov kan, om vissa andra krav är uppfyllda, anslutning till godkänd eller certifierad besiktningsman sökas.

Mer information och anmälan


Nyhetsarkiv

juli 2020
juni 2020
maj 2020
april 2020
mars 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augusti 2019
juli 2019
juni 2019
maj 2019
april 2019
mars 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augusti 2018
juni 2018
maj 2018
april 2018
mars 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augusti 2017
juni 2017
maj 2017
april 2017
mars 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augusti 2016
juli 2016
juni 2016
maj 2016
april 2016
mars 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augusti 2015
juni 2015
maj 2015
april 2015
mars 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
oktober 2014
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR