2018-04-20

Tema tak i Malmö den 18 april

Den 18 mars anordnade SBR en träff på Scandic Triangeln, Malmö med temat tak som lockade ett 60 tal deltagare.

Den första föreläsningen var med Jens Holmlund, Protan som informerade om olika typer av tak på marknaden. Först om skillnader och fördelarna mellan olika typer av låglutande tak och vilka som är leverantörer samt om system med vakkuum tak.

Jens gick därefter in på väderbaserade tak och tog upp exemplet med stormen Sven 2013 som svepte över Malmö med kraftiga skyfall som skapade stora översvämningar  och stora kostnader för sanering och restaurering. Citytunneln var bara 15 cm från att översvämmas.

Klimatet förändras och det uppstår oftare större skyfall på kort tid och att detta bör beaktas i det nya byggandet. Jens tog upp olika tak och system som tillsammans med lösningar som bassänger, brunnar och tunnlar kan förebygga översvämningar. Gröna tak är bra på att förebygga detta. Gröna tak delas in i  sedum, semi intensiva och intensiva tak och Jens redogjorde skillnaderna och fördelarna mellan dessa olika typer.

Slutligen fick deltagarna en praktisk demonstration genom en vattenfylld modell i salen på hur Blueproof fungerade. Blueproof är ett system för vattenfördröjning på tak. Takytan beräknas i förhållande till kapacitet, restriktorer håller tillbaka en beräknad mängd nederbörd. Vattnet reduceras därför kontrollerat till gatuplan, dagvattenledning, vattenmagasin eller regnbedd.

Efter Jens Holmlunds presentation var det dags för Peter Falk från Foyen Advokatbyrå som talade om lagar och bestämmelser som styr olika former av entreprenader med takentreprenader som exempel.

Efter frågestund och en givande diskussion mellan Peter och deltagarna var det dags att avrunda en uppskattad kväll.


Nyhetsarkiv

oktober 2020
september 2020
augusti 2020
juli 2020
juni 2020
maj 2020
april 2020
mars 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augusti 2019
juli 2019
juni 2019
maj 2019
april 2019
mars 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augusti 2018
juni 2018
maj 2018
april 2018
mars 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augusti 2017
juni 2017
maj 2017
april 2017
mars 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augusti 2016
juli 2016
juni 2016
maj 2016
april 2016
mars 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augusti 2015
juni 2015
maj 2015
april 2015
mars 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
oktober 2014
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR