2018-03-22

SBR eventet om Västlänken och juridik i Göteborg den 20 mars

Den 20 mars anordnade SBR tillsammans med SBRs lokalavdelning i Göteborg en träff på Scandic Rubinen med temat större byggprojekt med ett 70 tal deltagare.

Den första föreläsningen var med Bo Larsson som är projektchef på Trafikverket för Västlänken. Västlänken är en järnväg för pendel samt regiontåg i en tunnel under centrala Göteborg och kommer innebära tre nya stationer. Anledningen till att den ska byggas är bland annat för att underlätta spårbundet resande i Göteborg och Västsverige, den skapar möjligheter till fler tåg och minskar sårbarheten i järnvägssystemet. Målet är att kunna tredubbla resandet med spårtrafik i regionen. Bo talade även om de totalt 8 km plank som kommer vara kring byggarbetsplatserna under byggnationen. Att deras mål är att använda planken till information och till olika kulturaktiviteter likt vad de har gjort i Köpenhamn.

Efter Bo Larsons föreläsning var det dags för Oscar Wackling, advokat på Foyen, som talade om vikten av kommunikation inom byggprojekt. Oscar informerade om vikten av att veta hur kommunikationen ska skötas i ett byggprojekt med flera olika underentreprenörer och flera olika avtal. Miss i kommunikationsvägarna kan annars innebära onödiga och kostsamma utgifter.

Det är därför viktigt att planera för kommunikationen i byggprojekten, bland annat genom att:

  • Lägga krutet redan i uppstartsskedet gällande kommunikationen.
  • Tydliggöra kommunikationsvägar och kontaktpersoner.
  • Tydliggöra juridiska konsekvenser utöver AB/ABT/ABK.
  • Se till att dokumentera och uppdatera kontaktlistor, sändlistor, beloppsgränser med mera.


Nyhetsarkiv

oktober 2020
september 2020
augusti 2020
juli 2020
juni 2020
maj 2020
april 2020
mars 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augusti 2019
juli 2019
juni 2019
maj 2019
april 2019
mars 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augusti 2018
juni 2018
maj 2018
april 2018
mars 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augusti 2017
juni 2017
maj 2017
april 2017
mars 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augusti 2016
juli 2016
juni 2016
maj 2016
april 2016
mars 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augusti 2015
juni 2015
maj 2015
april 2015
mars 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
oktober 2014
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR