2018-01-02

Nytt 6 kapitel i miljöbalken

Boverket låter meddela att: ”Reglerna om miljöbedömning finns i miljöbalkens 6 kapitel. 1 januari 2018 kommer ett nytt 6 kapitel börja gälla vilket kommer att innebära vissa förändringar för hanteringen av miljöbedömningar i planer som upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL. Lagändringen medför också vissa följdändringar i PBL.”

Läs mer om detta här.


Nyhetsarkiv

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augusti 2018
juni 2018
maj 2018
april 2018
mars 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augusti 2017
juni 2017
maj 2017
april 2017
mars 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augusti 2016
juli 2016
juni 2016
maj 2016
april 2016
mars 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augusti 2015
juni 2015
maj 2015
april 2015
mars 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
oktober 2014
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR