2018-10-20

Information från senaste konferensen med vår Europeiska samarbetsorganisation

Den 18-19 oktober var det dags för höstens konferens med den Europeiska organisationen AEEBC.

Dag 1 började med att några av medlemsländerna berättade om de olika lagarna och reglerna inom bygg och hur dessa har ändrats genom åren. Vi fick lyssna på Irland, England, Danmark samt Finland.

Därefter fick vi lyssna på en föreläsning av en representant från PropTech gällande en undersökning de gjort om teknologi i byggbranschen i England. De flesta som deltog i undersökningen var positiva till teknologisk utveckling och att deras klinter tenderar att bli mer nöjda med projekt när mer uppdaterad teknologi har använts. Anledningen till detta är att besluten och effektiviteten blir bättre.

Föreläsning om Irlands lagstiftning och regler

Dagen fortsatte med information från den Danska organisationen som varje år delar ut ett pris till den student som presenterat bästa examensarbetet inom arkitektur och konstruktion. De visade upp delar av projektet som handlade om att göra en rådande stadsdel mer attraktiv.

Nästa punkt på programmet handlade om den undersökning som gjorts bland AEEBCs medlemsorganisationer gällande hälsa och säkerhet och vad AEEBC kan göra för att ytterligare förbättra detta. Svaret på det sistnämnda var genom kommunikation, medvetandegöra, påverka attityder och visa på best practice.

Vi fick också en avstämning om hur det går med projektet Diagnosis som AEEBC är med och finansierar. Projektet syftar till att definiera den professionella profilen för experterna som arbetar med byggnadsarv och upprätta det nödvändiga innehållet för deras utbildning.

Dag 2 började med att vi var med på en presentation för elever om projektet BIM4replacement som AEEBC även där är med och finansierar och arbetar med. Projektet går ut på att göra en jämförelse med hur BIM används i Finland, Norge samt Italien och att ta fram best practice gällande att utbilda studenter i BIM. Några av föreläsningarna handlade om programmet, vilket är ett Erasmusprojekt, ”BIM as a driver for innovation and employment, samt utveckling av träningsprogram och verktyg i de olika partnerländerna.

Föreläsningen om BIM

Därefter åkte vi tillbaks till konferenslokalen och fick lyssna på en intressant föreläsning om ” Dokumentation och 3D morfometrisk undersökning för bevarande, restaurering och förbättring av kulturarv”. Vi fick lyssna på hur de arbetat med detta i Italien kring gamla kyrkor och slott.

Nästa konferens kommer hållas i april 2019 och platsen kommer vara Dublin.


Nyhetsarkiv

oktober 2020
september 2020
augusti 2020
juli 2020
juni 2020
maj 2020
april 2020
mars 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augusti 2019
juli 2019
juni 2019
maj 2019
april 2019
mars 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augusti 2018
juni 2018
maj 2018
april 2018
mars 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augusti 2017
juni 2017
maj 2017
april 2017
mars 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augusti 2016
juli 2016
juni 2016
maj 2016
april 2016
mars 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augusti 2015
juni 2015
maj 2015
april 2015
mars 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
oktober 2014
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR