2017-11-14

Ny kurs i vår: Fuktsäkerhetsprojektering!

I Boverkets byggregler, avsnitt 6:5, anges att ”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. (BFS 2014:3).” och som allmänt råd anges att ”Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering.” Det rekommenderas även att fuktsäkerhetsprojektering görs enligt metoden ByggaF. Men vad är fuktsäkerhetsprojektering? Vad innebär det, och hur gör man?

I den här kursen ger vi en introduktion till begreppet Fuktsäkerhetsprojektering där vi går igenom metodiken i ByggaF, repeterar den grundläggande fuktmekaniken, samt ger exempel på kvantitativ och kvalitativ fuktsäkerhetsprojektering med några konkreta exempel.

Kursen vänder sig till dig som på något sätt kommer i kontakt med fuktsäkerhetsfrågorna, t.ex. som beställarens ombud eller som projektör, och därför behöver veta vad fuktsäkerhetsprojektering handlar om och syftar till.

Kursdatum våren 2018
22 mars, Scandic Victoria Tower, Stockholm – Anmälan här

Kursavgift: 5300 kr (SBR-medlem och ansluten 4900 kr)

Kursledare: Byggingenjör SBR Sture Lindmark

Föreläsare Sture Lindmark är Teknologie doktor Byggnadsmaterial, f.d. Universitetslektor (Byggnadsmaterial) samt Skadeutredare med inriktning på fukt- och materialfrågor

Vill du veta mer?


Nyhetsarkiv

oktober 2020
september 2020
augusti 2020
juli 2020
juni 2020
maj 2020
april 2020
mars 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augusti 2019
juli 2019
juni 2019
maj 2019
april 2019
mars 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augusti 2018
juni 2018
maj 2018
april 2018
mars 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augusti 2017
juni 2017
maj 2017
april 2017
mars 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augusti 2016
juli 2016
juni 2016
maj 2016
april 2016
mars 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augusti 2015
juni 2015
maj 2015
april 2015
mars 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
oktober 2014
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR