2018-05-28

Förbundsstämman 2018

Veckoslutet 25-26 maj hölls 2018 års förbundsstämma i Helsingborg. Fredagens golftävling spelades på Rya Golfklubb och högst upp på pallen hamnade Björn Mårtensson. På kvällen välkomnades tillresta SBRare med en Helsingborgsklassiker, att tura över sundet.

Stämman hölls på lördagen på Hotell Mollberg och inledes med en genomgång av VD Björn Edebrand av förbundets verksamhet det gågna året.

Härlig vy under båtturandet över sundet

Björn presenterade utvärdering av Strategiplan 2018 samt jämförelse med verksamheten 2014 med 2017 gällande ekonomi, medlemsutveckling, kommunikation och marknad, utbildning och expertgrupper.

Omsättningen har ökat från 10,5 miljoner till 14,6 miljoner. Medlemsantalet har varit stabilt vilket innebär att ett tillflöde av nya medlemmar har skett då det är många som träder ur SBR av åldersskäl. Detta har inneburit en föryngring och medelåldern för en medlem är nu 57 jämfört med 61 år 2014.

Sedan 2014 mäter SBR i vilken utsträckning medlemmarna är nöjda med sitt medlemskap i SBR med hjälp av ett nöjdhetsindex. 2014 skattade medlemmarna sin nöjdhet till 4,16 på en femgradig skala. 2017 var värdet 4,22.

Fler nyheter under perioden 2014-2017 är att verksamhetssystemet idag är molnbaserat, SBR karriär med mentorprogram, praktik, jobbsök och ett talangprogram har startats upp. Mediasatsningar såsom medverkan Fuskbyggarna i Tv4 och närvaro på LinkedIn och Facebook samt sökordoptimerad hemsida har bidragit till ökad kännedom om SBR. Fler aktiva lokalavdelningar och fler aktiviteter lokalt har inneburit att det centrala bidraget till lokalavdelningarna har ökat från 70 000 kr 2014 till 270 000 kr det senaste verksamhetsåret. Ytterligare försäkringslösningar har tagits fram. Efter att ha jämfört då med nu fortsatte Björn Edebrand att redogöra för styrelsens framtidsarbete, en tydliggjord värdegrund och en uppdaterad SBR slogan ska tas fram. Styrelsen arbetar också med att ta fram strategiplan 2020 med prioriterade områden; medlemsutveckling, kommunikation och marknad, utbildning och expertgrupper.

Stämmodeltagare

Lilian Axenstedt från Karlstadsavdelningen valdes in som ny ledamot i förbundsstyrelsen. Marie Fägerman lämnar styrelsen, i övrigt gjordes inga förändringar i förbundsstyrelsens samansättning.

I år är det 55 medlemmar som uppmärksammas för att ha varit medlemmar i förbundet i 25 år. En av dessa 25-åringar var på plats, Urban Tjärnström från Norrköpingsavdelningen och mottog diplom och förtjänstmärket ur ordförande Michael Maddisons hand.

Anders Hedén uppdaterade stämman om arbetet med den nya expertgruppen för Byggprojektledning.

I samband med högtidsmiddag som hölls på restaurang Parapetern i Norra hamnen delades SBR:s utmärkelse Byggstenen ut. Utmärkelsen går till den eller de som gjort en fördömlig insats för byggandet eller förvaltandet i Norden. Pristagaren får även ett stipendium på 50 000 kr. Utmärkelsen har inte delats ut sedan 2011 men går i år till SBR:s mångårige medarbetare Uno Rydholm.

Vänster bild: Ordförande i Helsingborgs lokalavdelning, Camilla Werme, mottar SBRs standard Höger bild: Stockholm vann medlemsvärvningstävlingen och Norrköping kom tvåa


Nyhetsarkiv

november 2020
oktober 2020
september 2020
augusti 2020
juli 2020
juni 2020
maj 2020
april 2020
mars 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augusti 2019
juli 2019
juni 2019
maj 2019
april 2019
mars 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augusti 2018
juni 2018
maj 2018
april 2018
mars 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augusti 2017
juni 2017
maj 2017
april 2017
mars 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augusti 2016
juli 2016
juni 2016
maj 2016
april 2016
mars 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augusti 2015
juni 2015
maj 2015
april 2015
mars 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
oktober 2014
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR