2015-01-03

Expertgruppernas symposier våren 2015

Datum är nu fastställda för ett flertal av vårens symposier. Certifierade och godkända BM skall delta i ett tvådagarssymposium vartannat år för att uppfylla kraven.

Entreprenadbesiktningssymposium – Malmö 17-18 mars, Stockholm 23-24 april

Fördjupning av regelverken för entreprenadbesiktning enligt föreskrifterna i AB, ABT samt ABS. Redovisning och diskussioner kring nya domar inom entreprenad. Nyheter i lagstiftning, m.m. En nyhet är granskning av utlåtanden.

Mer information och anmälan


KA-symposium – Stockholm 5-6 mars, Göteborg 7-8 maj

Symposierna omfattar bl a nyheter i bygglagstiftningen, erfarenhetsåterföring samt fördjupningsdel i aktuella ämnen i branschen. Fördjupningsdelen innehåller bl a annat diskussioner kring olika typer av uppdragsbekräftelse, egenkontroller, SBR-märkning samt erfarenhetsåterföring kring hantering av uppdragen som KA.

Mer information och anmälan


Överlåtelsebesiktningssymposium – Stockholm 28-29 januari, Västerås 22-23 april

Syftet med symposiet är att:
•utveckla besiktningsmännens kompetens
•utbyta erfarenheter mellan kollegor
•uppdatera besiktningsmännen om den juridiska situationen
•förmedla information om reklamationsärenden och gällande försäkringsvillkor
•förmedla information om Överlåtelsebesiktningsgruppens interna arbete
•utvärdera och bedöma enskilda besiktningsmäns utförda uppdrag m. m.

Mer information och anmälan


Nyhetsarkiv

oktober 2020
september 2020
augusti 2020
juli 2020
juni 2020
maj 2020
april 2020
mars 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augusti 2019
juli 2019
juni 2019
maj 2019
april 2019
mars 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augusti 2018
juni 2018
maj 2018
april 2018
mars 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augusti 2017
juni 2017
maj 2017
april 2017
mars 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augusti 2016
juli 2016
juni 2016
maj 2016
april 2016
mars 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augusti 2015
juni 2015
maj 2015
april 2015
mars 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
oktober 2014
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR