2020-01-09

Brandskydd i BIM – Dags för nästa steg

Den svenska byggsektorn brottas sedan länge med till synes oöverstigliga problem. Vi bygger för dyrt, håller inte tidplaner och kvaliteten blir inte som förväntad. För brandskydd utgör detta en särskilt svår utmaning då ofta brandskyddsfrågor upplevs som fördyrande och försvårarande för produktionen samt de krav och förväntningar som ställs är otydliga och svåra att förstå. Vi menar att det idag, efter 60 år av stagnerad produktivitetsutveckling inom byggsektorn, finns goda tekniska förutsättningar för att vända trenden och verkligen ta ett språng mot framtiden. Det är dags att ta digitaliseringens möjligheter på allvar. Ingen annanstans än inom byggsektorn är detta tydligare där trycket från både industri och myndigheter särskilt pekar ut digitaliserat brandskydd som en förutsättning för säkra byggnader.

Läs hela artikeln på Husbyggaren här.


Nyhetsarkiv

juli 2020
juni 2020
maj 2020
april 2020
mars 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augusti 2019
juli 2019
juni 2019
maj 2019
april 2019
mars 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augusti 2018
juni 2018
maj 2018
april 2018
mars 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augusti 2017
juni 2017
maj 2017
april 2017
mars 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augusti 2016
juli 2016
juni 2016
maj 2016
april 2016
mars 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augusti 2015
juni 2015
maj 2015
april 2015
mars 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
oktober 2014
Webbdesign: Pigment Webbyrå Stockholm
SBR